T chuyen vieng tham cua c Thanh Cha Phanxico,

Giao hoi Slovakia lac quyen giup Cuba

 

T chuyen vieng tham cua c Thanh Cha Phanxico, Giao hoi Slovakia lac quyen giup Cuba.

Ngoc Yen

Bratislava (Vatican News 20-09-2021) - Nham giup cac tn hu y thc nhng hoa trai a lanh nhan, cung nh em ra thc hanh li day cua c Thanh Cha Phanxico trong chuyen tong du ti at nc, hom Chua nhat 19 thang 9 nam 2021, cac Giam muc Slovakia a mi goi cac tn hu tham gia cuoc lac quyen vao Chua nhat 26 thang 9 nam 2021 danh cho Cuba.

Trong cuoc vieng tham Slovakia, t ngay 12 en 15 thang 9 nam 2021, nhieu lan c Thanh Cha a nhac nh cac tn hu thc hanh bac ai qua nhng hanh ong cu the oi vi ngi ngheo, nhng ngi b gat ra ben le xa hoi.

Cac Giam muc viet trong mot thong cao: "c khuyen khch bi cuoc vieng tham va gi y cua c Thanh Cha Phanxico, chung toi, cac Giam muc Slovakia a quyet nh to chc mot cuoc lac quyen tai tat ca cac giao x cua Slovakia vao Chua nhat 26 thang 9 nam 2021 e giup nhng ngi kho khan Cuba".

Cac v chu chan muon cuoc lac quyen la mot trong nhng hoa trai cua chuyen tham cua c Thanh Cha, bi v c Thanh Cha a nhieu lan mi goi moi ngi chu y en nhng anh ch em ang gap kho khan nhng van con b bo ri.

Cac Giam muc viet tiep: "Cac van e cua Cuba a tr nen tram trong hn do ai dch. Tnh trang oi ngheo vat chat ngay cang gia tang at nc o, nhac nh chung ta rang chung ta phai biet n nhieu ieu, ong thi chung ta cung khong c bo quen nhng ngi khong may man. Muc tieu cua chung ta la chia se, nh nhng ngi khac a chia se vi chung ta trong qua kh khi chung ta gap kho khan".

Cuoi thong bao cac Giam muc khuyen khch cac tn hu tham gia cuoc lac quyen cach quang ai, vi mot tinh than a c khch le trong cuoc vieng tham cua c Thanh Cha, va tin chac rang Thien Chua se ban thng xng ang cho hanh ong bac ai cua moi ngi. (CSR_6343_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page