Long trung thanh vi Chua

tuy thuoc s san sang phuc vu cua chung ta

 

Kinh Truyen tin vi c Thanh cha: Long trung thanh vi Chua tuy thuoc s san sang phuc vu cua chung ta.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 19-09-2021) - Tra Chua nhat, 19 thang Chn nam 2021, nh thng le, c Thanh cha Phanxico a chu s buoi oc kinh Truyen tin vi hn 2,000 tn hu hanh hng, tu tap tai Quang trng thanh Phero. Trong phan chao tham cac tn hu, c Thanh cha ac biet chia buon va keu goi tr giup cac nan nhan b lut tai Mehico.

Huan du cua c Thanh cha

Trong bai suy niem ngan trc khi oc kinh, c Thanh cha dien giai y ngha bai Tin mng theo thanh Marco, ghi lai Chua Giesu day ai muon lam au th phai phuc vu anh ch em mnh.

M au bai huan du, c Thanh cha noi: Anh ch em than men, chao anh ch em!

Chua co tieu chuan khac e anh gia

Bai Tin mng trong phung vu hom nay (Mc 9,30-37) ke lai rang, tren ng tien ve Jerusalem, cac mon e tranh luan vi nhau xem "ai la ngi ln trong ho" (v.34). Bay gi, Chua Giesu noi vi ho mot cau manh me, cung c ap dung cho chung ta ngay nay: "Neu ai muon la ngi th nhat, th hay la ngi chot trong tat ca va phuc vu moi ngi" (v.35). Qua cau noi van tat nay, Chua lam mot cuoc ao lon: Ngai lat ngc cac tieu chuan chng to ieu g thc s la ang ke. Gia tr cua mot ngi khong con tuy thuoc vai tro ho am nhan, s thanh cong cua ho, cong viec ho lam, tien bac ho co trong ngan hang; khong phai vay, s cao ca va thanh cong, di mat Thien Chua, co mot thc o khac: chung c o lng theo s phuc vu. Khong phai theo ieu ho co, nhng la theo ieu ma ho cho. Ban muon la ngi ng au ? Hay phuc vu.

Phuc vu la g?

Ngay nay, t "phuc vu" co phan b m nhat, b hao mon. Nhng trong Tin mng, no co mot y ngha chnh xac va cu the. Phuc vu khong phai la kieu noi lch s: o la lam nh Chua Giesu. Chua tom tat cuoc song cua Ngai trong vai li, va noi la Ngai en "khong phai e c phuc vu, nhng la e phuc vu" (Mc 10,45). V the, neu chung ta muon theo Chua Giesu, chung ta phai i cung con ng chnh Chua a vach ra, con ng phuc vu. Long trung thanh vi Chua tuy thuoc s san sang phuc vu cua chung ta. ieu nay nhieu khi phai tra gia, "co mui thanh gia". He s san soc va san sang cua chung ta oi vi tha nhan cang gia tang, th chung ta cang c t do hn trong noi tam, tr nen giong Chua Giesu hn. He chung ta cang phuc vu, th chung ta cang nhan thay s hien dien cua Thien Chua. Nhat la khi chung ta phuc vu ngi khong co g e ap tra, nhng ngi ngheo, on nhan nhng kho khan, nhng nhu cau cua ho vi long cam thng du dang: nh the, chung ta kham pha mnh cung c Thien Chua yeu thng va ap u.

Gia tr cua be nho trc mat Chua

c Thanh cha noi them rang: "e dien ta ieu nay, sau khi noi ve cho ng th nhat cua s phuc vu, Chua thc hien mot c ch: Ngai dat mot em be va at gia cac mon e, tai ni quan trong nhat (Xc v.36). Trong Tin mng, tre em khong tng trng s ngay th trong trang cho bang s be nho. V nhng ngi be nho, nh cac tre em, tuy thuoc vao nhng ngi khac, nhng ngi ln, ho can c lanh nhan. Chua Giesu om lay em be o va noi rang ai on nhan mot ngi nho la on nhan Ngai (Xc v.37). Nhat la ngi phuc vu: nhng ngi can lanh nhan ma khong co g e en ap. Khi on nhan ngi ngoai le, b l la, tc la chung ta on nhan Chua Giesu, v chnh Ngai o. Ngai trong mot ngi be no, mot ngi ngheo ma chung ta phuc vu, chung ta cung on nhan vong tay om du dang cua Thien Chua.

Ap dung vao cuoc song

c Thanh cha noi: "Anh ch em than men, c Tin mng goi hoi, chung ta hay t hoi: phan toi, toi co theo Chua Giesu, quan tam en nhng ngi b l la nhat hay khong? Hoac nh cac mon e hom o, toi i tm s bu ap cho ban than? Toi co coi cuoc song nh mot cuoc tranh au e tm c cho tot ma gay thiet hai cho nhng ngi khac hay la toi ngh rang c cho nhat co ngha la phuc vu? Va mot cach cu the: toi co danh thi gi cho vai ngi "be nho", mot ngi khong co phng the e en ap hay khong? Toi co cham soc ngi khong the en bu cho toi hay ch san soc cha me va ban hu cua toi thoi?

Va c Thanh cha ket luan rang: "Xin c Trinh N Maria, n ty khiem ha cua Chua giup chung ta hieu rang phuc vu khong giam gia cua chung ta, nhng lam cho chung ta tang trng; va cho i th vui hn la nhan lanh. (Xc Cv 20,35).

Chao tham va nhan nhu

Sau khi oc kinh Truyen tin va ban phep lanh Toa Thanh, c Thanh cha noi: "Toi gan gui cac nan nhan b lut tai bang Hidalgo, ben Mehico, nhat la cac benh nhan b thiet mang tai nha thng Tula va than nhan ho."

c Thanh cha noi them rang: "Toi muon oan chac se cau nguyen cho nhng ngi b giam cam bat cong tai cac nc ngoai: rat tiec la trong nhieu trng hp, ho b giam v nhng ly do khac nhau, nhieu khi phc tap. Toi cau mong rang, khi chu toan cong ly mot cach ung an, nhng ngi ay sm co the tr ve que hng."

c Thanh cha chao tham cac tn hu Roma va khach hanh hng t nhieu nc; Ba Lan, Slovakia, Honduras. Ngai noi: "Toi chao cac gia nh, cac nhom, cac hoi oan va moi ca nhan tn hu. ac biet, toi chao nhom cac em chu phep them sc Scandicci va Hiep hoi cac cu hoc vien cua V Toi t Chua, linh muc Gianfranco Maria Chiti, dong Capuchino, hom nay la ky niem sinh nhat th 100 cua cha.

Cha Chiti nguyen la mot thieu tng ch huy trng ha s quan Viterbo, cach Roma 80 cay so. Sau o a xin giai ngu va i tu dong Capuchino.

c Thanh cha cung nhac en cac tn hu tu tap tai en thanh c Me La Salette ben Phap, nhan ky niem 175 nam c Me hien ra vi hai thieu nien. c Me khoc, nc mat cua c Me lam ta ngh ti nc mat cua Chua Giesu, khi en gan thanh Jerusalem va noi lo buon cua Chua tai Vn Gietsimani: nc mat cua c Me la phan anh au kho cua Chua Kito v toi loi chung ta va mot li keu goi luon thi s, hay tn thac ni long thng xot cua Chua.

Trc khi ket thuc, c Thanh cha cau chuc moi ngi mot Chua nhat tot ep va xin ho ng quen cau nguyen cho ngai.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page