c Thanh cha keu goi

tang cng viec ao tao giao ly vien

 

c Thanh cha keu goi tang cng viec ao tao giao ly vien.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 17-09-2021) - c Thanh cha Phanxico e cao vai tro cua cac giao ly vien va mi goi ho hay tr thanh nhng chng nhan giup ao sau c tin trong i song cu the thng nhat va hoat ong vi tinh than sang tao.

Ngai bay to lap trng tren ay tren ay trong buoi tiep kien sang hom 17 thang 9 nam 2021 danh cho 80 tham d vien, khoa hop cac v phu trach cac Uy ban huan giao thuoc cac Hoi ong Giam muc Au chau, do Hoi ong Toa Thanh tai truyen giang Tin mng to chc, e ban ve viec on nhan "Ch Nam mi ve huan giao", do Hoi ong nay cong bo hoi nam 2020.

c Thanh cha nhac nh rang: "nh Ch Nam mi nhan manh, viec huan giao khong phai la s thong truyen tru tng nhng kien thc ly thuyet can hoc thuoc long, nh the o la nhng cong thc toan hoac hoa hoc. Nhng ung hn, o la kinh nghiem giang day ve mau nhiem cua nhng ngi hoc cach gap g anh ch em mnh tai ni ho song va hoat ong, v chnh ho a gap Chua Kito, ang a keu goi ho tr thanh cac mon e tha sai. Chung ta can nhan manh e ch ro nong cot cua viec huan giao la: Chua Kito phuc sinh ang yeu thng ban va khong bao gi bo ri ban!"

c Thanh cha cung khang nh rang: "Giao ly vien la ngi at mnh phuc vu cong oan Kito, e ho tr viec ao sau c tin trong i song cu the thng nhat. o la nhng ngi loan bao Tin mng ve long thng xot khong biet met moi, co kha nang kien tao nhng lien he can thiet ve s tiep on va gan gui, lanh hoi Li Chua sau xa hn va c hanh mau nhiem Thanh The, dang hien nhng hoa trai cua cong viec lanh."

c Thanh cha nhac nh rang loan bao Tin mng khong bao gi ch la viec lap lai qua kh. Ve viec nay, ngai nhac en tam gng cua hai thanh anh em Cyrillo va Metodio, vi tinh than sang tao trong viec loan bao Tin mng, a tm ra nhng con ng mi, nhng ngon ng mi e thong truyen Phuc am cho cac dan toc Slave, hoi nhap c tin vao van hoa. ieu nay oi phai biet lang nghe dan chung, nhng ngi ma ta phai loan bao Tin mng cho ho, cham chu lang nghe van hoa, lch s cua ho.

(Rei 17-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page