c Hong y Koch

nhan danh c Thanh cha i tham Irak

 

c Hong y Koch nhan danh c Thanh cha i tham Irak.

G. Tran c Anh, O.P.

Erbil (RVA News 16-09-2021) - c Hong y Kurt Koch, Chu tch Hoi ong Toa Thanh hiep nhat cac tn hu Kito, a nhan danh c Thanh cha Phanxico en Irak e tham d le nham chc cua c Thng phu Mar Awa III, tan Giao chu Giao hoi Assiri ong phng.

Assiri ong phng la Giao hoi trc ay c goi la Giao hoi Nestorio, a tng gi tha sai sang Trung Quoc hoi the ky th VII. Hien nay Giao hoi nay co khoang 323,000 tn hu thuoc 19 giao phan nhieu quoc gia. V hoan canh chien tranh, Giao hoi nay a di chuyen tru s sang Hoa Ky. Nhng c Thng phu Mar Gewargis III a a tru s tr ve Irak va hien thanh pho Erbil, thuoc vung Kurdistan. T lau, Giao hoi nay a co nhng cuoc oi thoai than hoc vi Giao hoi Cong giao.

c Hong y Koch, ngi Thuy S, a mang theo la th chuc mng cua c Thanh cha va qua tang cua ngai cho c tan Thng phu Mar Awa III. c Hong y ca ngi quyet nh a toa cua Giao hoi nay tr lai Irak la mot quyet nh can am, ong thi noi vi c Awa III rang: "Nh cac v tien nhiem cua c Thng phu, tng quan gia Giao hoi Cong giao va Assiri ong phng c trien n tot ep va chnh c Thng phu cung a gi mot vai tro quan trong trong s xch lai nh vay, ac biet trong viec oi thoai than hoc gia hai ben. "Hoi ong Toa Thanh nong long ch i co them nhng bc tien trong lanh vc than hoc cung nh muc vu, trong hanh trnh tien ve s hiep nhat: s hiep nhat nay khong co ngha la sap nhap hoac gom tom nhom khac, nhng la mot s hiep thong trong chan ly va tnh thng".

Qua c ch trao tang chen le, c Thanh cha bay to hy vong mot ngay kia hai Giao hoi co the cung c hanh thanh le tren ban th, trong s hiep thong Thanh The.

Tham vung Bnh nguyen Ninive

Trc khi en thanh pho Erbil d le nham chc cua c tan Thng phu Mar Awa, c Hong y Koch c c Tong giam muc Mitjia Leskovar, S than Toa Thanh tai Irak, cung vi c Tong giam muc Najeeb Michael cua Giao hoi Cong giao Cane thanh Mosul thap tung, a vieng tham vung Bnh nguyen Ninive, ni co ong ao tn hu Cong giao. Cac v a c hanh thanh le Chua nhat 12 thang 9 nam 2021 tai nha th c Me ong Ho cua Cong giao Latinh Mosul, nhac nh buoi cau nguyen ngay 07 thang 3 nam 2021 cua c Thanh cha Phanxico tai Quang trng Hosh al-Bieaa, quen goi la Quang trng Nha Th, cau cho cac nan nhan chien tranh tai Irak.

(Rei 15-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page