Pha thai la giet ngi,

tuy nhien Giao hoi can gan gui ch khong lam chnh tr

 

c Thanh Cha Phanxico: Pha thai la giet ngi, tuy nhien Giao hoi can gan gui ch khong lam chnh tr.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 16-09-2021) - Tren chuyen bay t thu o Bratislava cua Slovakia tr ve Roma vao tra ngay 15 thang 9 nam 2021, tra li cau hoi phong van lien quan en viec pha thai va van e rc le cua nhng ngi ung ho pha thai, c Thanh Cha Phanxico tai khang nh rang pha thai la hanh ong giet ngi va lap trng nay cua Giao hoi khong thay oi. ong thi ngai khuyen khch cac linh muc thi hanh muc vu thay v chnh tr khi oi mat vi cau hoi ai co the rc le.

Theo c Thanh Cha, Giao hoi luon nghiem khac ve van e pha thai v theo khoa hoc, thai nhi la s song con ngi, va chap nhan pha thai giong nh la chap nhan giet ngi hang ngay.

Tra li cau hoi ve cuoc tranh luan tai Hoa Ky ve viec t choi cho cac chnh tr gia ung ho pha thai c rc le, c Thanh Cha noi rang trong lch s Giao hoi, khi cac giam muc hanh ong nh chnh tr gia hn la trong t cach muc t th co nhng van e. Ngai noi: "Muc t phai lam g? Hay la mot muc t, ng i quanh len an... nhng hay la mot muc t. Co the la muc t cua ngi b va tuyet thong khong? Co. Ngai la muc t va phai la mot muc t theo cach cua Thien Chua. Va cach cua Thien Chua la gan gui, cam thong va du dang".

c Thanh Cha noi rang ngai khong muon noi cu the ve trng hp Hoa Ky v ngai khong biet ro chi tiet. Ngai ch a ra nguyen tac: "Hay la mot muc t va muc t biet nhng g mnh phai lam vao moi luc, nhng vi t cach la mot muc t. Nhng neu muc t i ra ngoai s vu chan dat nay cua Giao hoi, ngay lap tc ngai tr thanh mot chnh tr gia".

c Thanh Cha cho biet ngai cha bao gi t choi cho ai rc le. Noi ve nhng ngi ly d tai hon, ngai noi rang mot va tuyet thong la u roi, ng ra them va tuyet thong na. Ngai noi: "Nhng ngi toi nghiep. Ho la con Thien Chua, ho tam thi ben ngoai nhng ho la con Thien Chua va ho muon, ho can s gan gui muc vu cua chung ta. Cac muc t thi hanh moi viec bi Than Kh cua Thien Chua".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page