c Thanh Cha c hanh Thanh le

tai en thanh Quoc gia Sastin

 

c Thanh Cha c hanh Thanh le tai en thanh Quoc gia Sastin.

Ngoc Yen

Sastin (Vatican News 15-09-2021) - Th T 15 thang 9 nam 2021, ngay vieng tham cuoi cung cua c Thanh Cha Phanxico tai Slovakia. Vao luc 8 gi, t Toa S than c Thanh Cha i xe en Sastn, cach o 71 km e chu s Thanh le knh c Me Sau Bi.

Thanh pho Sastn

Sastn la thanh pho nam trong vung Trnava, khu vc ong dan th hai cua Slovakia. Lch s cua Sastn bat nguon t s xuat hien cua thanh Cyrillo va thanh Metoio tai Slovakia. Lch s nay c noi en lan au tien trong mot tai lieu nam 1218. Vung at nay trc ay ch la mot ngoi lang, mot phao ai e bao ve nga t cua mot so tuyen ng thng mai, va la tru s cua ai dien Giam muc. Ngoi lang ch c cong nhan la thanh pho vao ngay 01 thang 9 nam 2001. Moi nam Sastn on hang ngan ngi hanh hng en Vng cung thanh ng c Me Sau Bi, mot trong nhng en th c Me quan trong nhat cua quoc gia, dang knh c Me Bay S, ang bao tr cua Slovakia.

en thanh Quoc gia Sastn

Sau hn mot gi di chuyen, c Thanh Cha en en thanh Quoc gia Sastn.

Lch s cua en thanh Quoc gia Sastn, hay Vng cung thanh ng c Me Bay S bat nguon t the ky 16, khi mot nha nguyen nho, nga t ng, on mot bc tng c Me Sau Bi vi than xac Chua Kito tren au goi Me. Tng c lam bang go cua khu vc song Danube trong nam 1564, do Angelika Bakicova, v cua Ba tc Imrich Czobor, lanh chua cua lanh tho Sastn, yeu cau thc hien. Ngi phu n quy toc a cau nguyen xin c Trinh N cho chong ba, mot ngi hay noi cau thay oi tnh tnh va li cau nguyen cua ba a c ap lai. Ke t o rat nhieu tn hu dng lai cau nguyen trc nha nguyen, va ho a nhan c n cha lanh. Long sung knh c Me ngay cang tang. Nam 1710, mot uy ban ieu tra ve cac phep la cha lanh a c thanh lap. 726 trng hp a c nghien cu va vao ngay 10 thang 11 nam 1732, bc tng c tuyen bo la phep la va c giao cho cha x Sastn trong coi.

Ngay 22 thang 4 nam 1927, c Giao hoang Pio XI tuyen bo c Trinh N Bay S la ang bao tr cua Slovakia, va vao ngay 23 thang 11 nam 1964, Thanh Giao hoang Phaolo VI a nang nha th len bac Tieu Vng cung thanh ng. Vao nam 1995, trong chuyen tong du en Slovakia, thanh Gioan Phaolo II a c hanh thanh le tai ay vi s hien dien cua hn 200 ngan tn hu. Moi nam, Giao hoi Slovakia knh nh ang bao tr vao ngay 15 thang 9, ngay nay cung la ngay hanh hng quoc gia theo truyen thong co t nam 1732.

c Thanh Cha va cac Giam muc cau nguyen trc tng c Me Sau Bi

Khi en ni, c Thanh Cha cung cac Giam muc en trc tng c Me Sau Bi cau nguyen. Li cau nguyen pho thac c c Thanh Cha xng len cung vi cac Giam muc: Lay Me Bay s Thng kho, chung con quy tu ni ay trc Me nh nhng ngi anh em, ta n Me v tnh yeu thng xot cua Me. Va Me ay vi chung con, nh Me vi cac Tong o trong Phong Tiec Ly. Lay Me cua Giao hoi va ang An ui nhng ai sau kho, vi long pho thac chung con hng ve Me, trong niem vui va lao nhoc cua tha tac vu. Xin hay oai nhn chung con vi s du dang va on nhan chung con trong vong tay Me. N vng cac Tong o va Ni an nau cua toi nhan, Me biet nhng gii han cua con ngi chung con, nhng that bai thieng lieng, au kho v co n va b bo ri. Xin cha lanh vet thng cua chung con bang s du dang cua Me.

Lay Me Thien Chua va Me chung con, chung con pho thac cuoc song va que hng chung con ni Me, chung con pho thac s hiep thong Giam muc ni Me. Xin cho chung con an sung e song trung tn moi ngay nhng li Chua Giesu Con Me a day chung con va gi ay, trong Ngi va vi Ngi chung con hng ve Thien Chua, Cha chung con.

Sau o, c Thanh Cha va cac Giam muc cung oc Kinh Lay Cha. Va c Thanh Cha dang li cau nguyen: "Lay Thien Chua, xin ban cho Giao hoi Chua biet noi gng c Trinh N Maria khi chiem ngam cuoc kho nan cua Chua Kito, nh li chuyen cau cua Me Maria, xin ban cho chung con ngay cang xng ang hn vi Con Mot cua Cha va e at en s vien man cua an sung. Ngi hang song va hien tr muon i. Amen."

Thanh le

Sau o, c Thanh Cha chuan b chu s Thanh le trong knh Bay S Thng kho c Me, ang bao tr Slovakia.

Bai giang cua c Thanh Cha

Trong bai giang Thanh le, c Thanh Cha dien giai bai Tin Mng theo phung vu le c Me Sau Bi. Ngai noi: "Trong en th Gierusalem, oi tay c Maria a a ve pha cu gia Simeon, ong a on lay Giesu trong vong tay va nhan ra Ngi la ang Mesia c sai en e cu dan Israel. Trong boi canh nay, chung ta chiem ngam c Maria, Ngi Me trao ban cho chung ta ngi con la Chua Giesu. o la ly do tai sao chung ta yeu men va sung knh Me. Trong en thanh Quoc Gia Sastn nay, ngi dan Slovakia chay en Me vi c tin va long sung knh v ho biet rang Me a trao Chua Giesu cho nhan loai. Logo cua chuyen Tong Du nay mo ta mot con ng quanh co nam ben trong mot trai tim c at ben di Thanh gia: Me Maria la con ng dan chung ta en vi Thanh Tam Chua Kito, ang a hy sinh chnh mang song v yeu thng chung ta.".

Theo c Thanh Cha, di anh cua oan Tin Mng, chung ta co the chiem ngng c Maria nh mot mau gng ve c tin. Va chung ta co the nhan ra ba ac tnh cua c tin: len ng, ngon s va long trac an.

c Maria mau gng ve c tin: Len ng

Tren het, c tin cua Me Maria la mot c tin len ng. Sau khi nghe thien than loan bao, thieu n Nazareth, "a voi va i en mien oi nui" (Lc 1, 39) e tham va giup ngi ch ho Elizabeth. Khi c keu goi tr thanh Me ang Cu o, c Maria khong coi o la mot ac an; Me khong anh mat niem vui n s khiem nhng sau cuoc vieng tham cua thien than; Me khong dng lai e chiem ngng chnh mnh trong bon bc tng cua ngoi nha. Trai lai, Me a cam nghiem hong an lanh nhan nh mot s vu phai thc hien; Me cam thay c thuc bach m ca i ra ngoai can nha; Me non nong dang hien cuoc song va than xac nh y Chua muon e moi ngi c cu o. o la ly do tai sao Me Maria len ng. Trong hanh trnh nay, Me a chon nhng ieu cha biet cua cuoc hanh trnh hn la s thoai mai cua nhng thoi quen hang ngay; s met nhoc cua viec i ng hn la s yen bnh trong ngoi nha; s mao hiem cua c tin c em ra e tr thanh mot mon qua yeu thng cho ngi khac hn la s an toan cua long ao c tnh tai.

Tin Mng hom nay cung cho chung ta thay Me Maria len ng, hng ve Gierusalem, ni cung vi thanh Giuse, Me a dang Chua Giesu trong en Th. Va ca cuoc i Me se la mot cuoc hanh trnh theo sau Con Me, vi t cach la mon e au tien cua Ngi, en oi Canve, di chan Thanh gia. Me Maria khong bao gi dng cuoc hanh trnh.

T mau gng cua c Me, c Thanh Cha mi goi ngi dan Slovakia luon len ng thc hien cuoc hanh hng tm kiem Chua. c Thanh Cha noi: "Khi thc hien cuoc hanh trnh nay, anh ch em phai vt qua cam do cua mot c tin thu ong, von hai long vi nghi le hoac truyen thong co xa. Thay vao o, anh ch em hay ra khoi chnh mnh, mang theo niem vui va noi buon trong hanh trang, va lam cho cuoc song tr thanh mot cuoc hanh hng cua tnh yeu hng ve Thien Chua va anh ch em".

c Maria mau gng ve c tin: Ngon s

Ve ac tnh th hai cua c tin ni Me Maria, c Thanh Cha nhan xet rang, Bang chnh cuoc song, thieu n Nazareth la li ngon s ve cong trnh cua Thien Chua trong lch s, ve hanh ong thng xot cua Ngi lam ao lon luan ly cua the gii, nang cao ngi khiem nhng va ha be ke kieu cang Lc (1, 52). c Maria la ai dien cho tat ca "ngi ngheo cua Giave", nhng ngi keu cau len Chua va ch i s xuat hien cua ang Mesia. Cac ngon s cua Israel a loan bao rang Me la Thieu N Sion (Xp 3, 14-18), c Trinh N se thu thai ang Emmanuel, Thien Chua cung chung ta (Is 7, 14). La Trinh N Vo Nhiem Nguyen Toi, c Maria la bieu tng cho n goi cua chung ta: nh Me, chung ta cung c keu goi nen thanh va vo nhiem trong tnh yeu (Ep 1, 4), giong hnh anh cua Chua Kito. Truyen thong ngon s cua Israel at en nh cao trong c Maria, bi v Me cu mang Ngoi Li Thien Chua nhap the, Chua Giesu, ang a hoan thanh tron ven va dt khoat chng trnh cua Thien Chua.

c Thanh Cha nhac nh rang ng bao gi e c tin b giam xuong thanh ng lam ngot cuoc song. Chua Giesu la dau ch cua s oi nghch. Ngi en e mang anh sang vao ni toi tam, a bong toi ra cho nhan biet va bat no phai phuc tung. V ly do nay, bong toi luon chien au chong lai Ngi. Ai on nhan va m long ra vi Ngi th se c Ngi lam cho song lai; ai choi t Ngi th van trong bong toi, va t huy hoai mnh. Chua Giesu a noi vi cac mon e cua Ngi rang Chua en khong phai e mang lai hoa bnh nhng la gm giao (Mt 10, 34): that vay, Li Chua, nh gm hai li, i vao cuoc song chung ta, tach anh sang ra khoi bong toi va yeu cau chung ta chon la. Trc Chua Giesu, chung ta khong the ham ham, xo "chan trong hai chiec giay". Khong the nh the. Khi on nhan Ngi, co ngha la chung ta e cho Ngi lam to lo nhng mau thuan cua chung ta, cac ngau tng va nhng cam do cua chung ta. Ngi tr thanh s song lai cua chung ta, ang luon nang chung ta len khi chung ta vap nga, Ngi nam lay tay va cho phep chung ta bat au lai.

Ngay nay, Slovakia can nhng ngon s nh vay. ieu nay khong co ngha la tr thanh thu ch vi the gii, nhng la "dau ch cua s oi nghch" trong the gii. Cac Kito hu la ngi biet the hien ve ep Tin Mng bang cuoc song, la nhng ngi det nen cuoc oi thoai ni chien tranh lanh lam ong cng. Cac Kito hu la nhng ngi lam cho i song huynh e c chieu sang ni xa hoi ang co s chia re va thu ch, la nhng ngi mang lai hng thm ngot ngao cua long hieu khach va tnh lien i nhng ni ma s ch ky ca nhan va tap the thng chiem u the; ho la nhng ngi bao ve va gn gi cuoc song nhng ni ma van hoa s chet ng tr.

c Maria mau gng ve c tin: Long trac an

Ve ac tnh cuoi cung cua c tin ni Me Maria, c Cha giai thch: c tin cua Me la long trac an. Me t nhan mnh la "n ty cua Chua" (Lc 1, 38), va la ngi, vi s an can, a quan tam e ru trong tiec ci Cana khong b thieu (Ga 2, 1-12), la ngi a chia se vi Con Me s vu cu o, cho en di chan Thanh gia. Tai oi Canve, trong noi au tot cung, Me a hieu li ngon s cua cu gia Simeon: "Mot li gm cung se am thau tam hon cua ba" (Lc 2,35).

c Maria, Me Sau Bi, luon ng di chan Thanh gia. Me khong chay tron, hay co gang t cu mnh, hay tm cach giam bt s au buon. ay la bang chng cua long trac an thc s: luon ng di Thanh gia. Van vi khuon mat nc mat nhng vi c tin, biet rang ni Con cua Me, Thien Chua a bien oi au thng va chien thang s chet.

Va chung ta cung vay, khi nhn vao c Me Sau Bi, chung ta hay m long on nhan c tin, e c tin tr thanh long trac an, mot c tin tr thanh s chia se cuoc song vi nhng ai ang b ton thng, au kho va buoc phai mang thap gia nang ne. Anh ch em than men, mot c tin khong con tru tng, nhng nhap the va lien i vi nhng ai gap kho khan. Mot c tin, theo cung cach cua Chua, am tham va khiem ha xoa du noi au cua the gii va ti mat dong lch s bang n cu o.

Cam n va chao tam biet

Vao cuoi Thanh le, trc khi ri khoi en thanh, c Thanh Cha co oi li vi toan the Giao hoi Slovakia. Ngai noi:

Anh ch em than men!

a en luc toi phai ri at nc anh ch em. Trong Thanh le nay, toi ta n Chua v a cho phep toi en gia anh ch em va ket thuc cuoc hanh hng trong vong tay yeu thng cua anh ch em, cung c hanh ngay le quoc gia, ang Bao tr, c Me Sau Bi.

Xin chan thanh cam n anh em Giam muc yeu quy, v moi s chuan b va on tiep. Toi cam n ba tong thong va chnh quyen dan s. Toi cam n tat ca nhng ai a cong tac cho chuyen vieng tham nay, ac biet la li cau nguyen. Toi vui mng gi li chao mot lan na ti cac thanh vien va cac quan sat vien cua Hoi ong cac Giao hoi Kito, a lam cho chung ta c vinh d qua s hien dien cua ho. Toi mang tat ca anh ch em trong tim toi. Xin cam n.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page