c Thanh cha gap g

cong oan ngi du muc Rom Slovakia

 

c Thanh cha gap g cong oan ngi du muc Rom Slovakia.

G. Tran c Anh, O.P.

Kosice (RVA News 14-09-2021) - Luc gan 4 gi chieu ngay 14 thang 9 nam 2021, c Thanh cha Phanxico a en khu pho Lunik IX e gap g cong oan ngi Rom. ay la 1 trong 22 quan cua thanh pho Kosice va la ni co mat o ngi Rom cao nhat Slovakia.

Cong oan ngi Rom

Tai nc nay co 400,000 ngi du muc Rom, trong o gan 20% song trong ngheo kho cung cc tai hn 600 khu xom toi tan, phan ln mien nam va mien ong cua Slovakia.

Trong thi the chien th hai, t ngay 02 en 03 thang 8 nam 1944: gan 3,000 ngi Rom, phan ln la phu n, tre em va ngi gia, a b sat hai trong tai tap trung cua c quoc xa Auschwitz-Birkenau ben Ba Lan.

Hom 2 thang 8 nam 2021, Ba Andrea Buckova, ai dien chnh phu Slovakia ac trach van e ngi Rom, a tuyen bo vi hang thong tan Sita cua Slovakia: can nhac nh cho cac the he tre rang s ky th chung toc va nhng li oan ghet khong co cho trong xa hoi. "Rat tiec la nan ky th van con tai Slovakia, trong khi nhng thanh kien oi vi ngi Rom tr nen tram trong hn, theo nhieu cuoc tham do d luan va nhng kinh nghiem ca nhan".

T hn 30 nam nay, khu pho Lunik IX dan dan khong con cac cong nhan cong nghe va nong nghiep cung nh cac cong chc, sau khi che o cong san Tiep Khac sup o hoi nam 1990. Tien vao khu vc nay e c ngu la nhng gia nh ngi Rom, dan nhap c va nhng ngi khong co li tc hoac gia c nhat nh. Hien co khoang 4,300 ngi Rom c ngu tai ay.

Van e c cau ha tang tai Lunik IX rat ln: cac can ho khong co kh ot va nc th ch co vai gi moi ngay, thieu he thong si. V tnh trang nhieu khu nha khong vng nen co nhng nha phai pha i v ly do an ninh.

Chnh trong hoan canh kho khan o, t ngay 01 thang 7 nam 2008, gia nh dong Salesien a quyet nh en c ngu va hoat ong tai ay. Thoat au ch co hai linh muc Don Bosco, nhng vi thi gian, con so tang len gap oi e ap ng nhu cau muc vu cua dan chung va hoat ong xa hoi. Cong viec nay c s ho tr cua cac n tu dong Con c Me Phu Ho, e giup hoi nhap nhng ngi tre tai ay qua cac cong tac giao duc, tm cong an viec lam.

Nhan dp cuoc vieng tham cua c Thanh cha tai a phng, trong thi gian qua, chnh quyen thanh Kosice a cho sa sang khu pho Lunik IX: tu bo mot so ng xa, lap ay nhng "o ga" va lap nhng khu "xanh".

Ve phan c cha Bernard Bober, Tong giam muc giao phan Kosice s tai, ngai nhan nh rang "Cuoc gap g cua c Thanh cha co the la mot khi au mi cho s cong tac gia nhom dan a so va dan thieu so tai nc nay".

Cuoc gap g gia ngi Rom va c Thanh cha dien ra tai khu vc trc trung tam cua dong Salesien Don Bosco. Khi en ay luc 4 gi chieu, ngai c cha giam oc trung tam va 3 cha cung dong va 2 em be ngi Rom on tiep. Co khoang hn 200 ngi hien dien tai ni gap g, nhng nhieu ngi khac theo doi t cac ca so can ho cua ho nhn xuong.

Gii thieu trung tam

M au cuoc gap g, cha Peter Besenyei, dong Don Bosco, th ky Hoi ong Giam muc Slovakia, ac trach ve ngi Rom va nhng ngi thieu so, kiem Giam oc trung tam giao phan Kosice ve ngi Rom, a trnh bay cho c Thanh cha lai lch cua trung tam muc vu tai ay. Cha cho biet nhng ngi thien nguyen tai cac lang Rom, quang ai va v tha, nhng nhieu khi b khinh re va hieu lam, co khi b t khc. Ho lam cac cong tac nh day hoc, giao ly vien, tr ta xa hoi, y te hoac tr giup cong oan.

Cha Peter cung cho biet co nhieu ngi Rom, sau khi nhan biet va tin nhan Chua Giesu Kito, a quyet nh song mot cuoc song mi. Giao hoi Cong giao dan than rat nhieu e giup ngi Rom, tuy rang t pha nha nc, s dan than nay b l la va khong c coi trong. Va cha tin rang s hien dien cua c Thanh cha tai ni nay gop phan giup moi ngi at c s hiep nhat ln hn, mac du co s khac biet.

Chng t cua mot ngi Rom

Tiep li cha Peter, mot ngi Rom la ong Jan Hero, ky s, 61 tuoi, a trnh bay chng t. Ong en ay t khu nh c cua ngi Rom Medovarce, mien Krupina, cha cua 5 ngi con, v ong la ngi Slovakia. Ong cho biet a hanh hng Roma cach ay 6 nam va a tham d mot buoi tiep kien cua c Thanh cha danh cho ngi Rom Au chau. Ong tin rang cuoc gap g nay cua ngai chng to long yeu thng vo ieu kien cua Thien Chua oi vi cong oan ngi Rom Slovakia cung nh tren toan the gii. Ong noi: "Con tin rang Chua Giesu Kito giup chung con khac phuc nhng cang thang trong cuoc song chung vi dan a so va vi nhng chung toc khac."

Chng t cua oi v chong ngi Rom khu Lunik IX

en lt Anh ch Nikola 28 tuoi va v la Rene Harakaly 29 tuoi, ngi Rom khu Lunik, cung vi hai con nho, trnh bay chng t. Ho noi en s giup cua cac cha dong Don Bosco tai ay danh cho ngi Rom: day giao ly cho cac tre em, chuan b hon phoi, lam viec muc vu, khuyen khch anh ch ngi Roma quang ai phuc vu tha nhan.

Ch Rene noi: ca hai chung con nay a song tai khu va a trng thanh va tm c cong an viec lam. Nh n Chua, con a tot nghiep s pham tai Phan khoa S Pham, nh hoc ham thu. Chung con a muon ri khoi khu pho nay nhng khong biet lam sao. Cac cha Don Bosco mang lai cho chung con hy vong co the thc hien c mong c o. Chung con a mua mot can ho tra gop va ket hon tai mot khu pho khac Kosice. Ngay nay tat ca chung con va con cai co mot cuoc song hanh phuc, xng ang va an bnh hn. Cha me, anh ch em va ban hu cua chung con tiep tuc song tai khu vc Lunik nay. Chung con hy vong cuoc vieng tham cua c Thanh cha mang lai hy vong mi va long hang say bien oi t ben trong nh c Thanh cha a noi hom nay.

Huan t cua c Thanh cha

Ve phan c Thanh cha, ngo li trong dp nay, ngai keu goi vt len tren cac thanh kien va thoi tuc xet oan ngi khac, va ngai cung khch le cong tac muc vu ong hanh vi ngi Rom.

Ngai nhac lai xac quyet cua thanh Phaolo VI noi vi nhng ngi du muc rang: "Trong Giao hoi, anh ch em khong ngoai le. Anh ch em trong con tim cua Giao hoi" (Bai giang 26-9-1965) ... Anh ch em hay cam thay mnh trong Giao hoi nh trong nha cua mnh va ng bao gi s trong o. c g khong ai gia anh ch em hoac ngi nao khac ngoai Giao hoi!

c Thanh cha cung nhac en nhieu thanh kien oi nhng ngi du muc v nhng goc gac, phong tuc tap quan khac nhng ngi khac... Khong de vt len tren nhng thien kien, ke ca ni cac tn hu Kito. Qu chuong, anh gia cao ngi khac khong phai la ieu n gian, thng ta thay ni ho nhng chng ngai hoac nhng oi thu va bay to nhng phan oan du khong biet khuon mat va lch s cua ho. Chung ta hay nghe li Chua Giesu noi trong Tin mng: Cac con ng xet oan (Mt 7,1).... Trai lai bao nhieu lan chng ta noi ma khong co nhng yeu to hoac ch nghe noi, nhng chung ta lai coi o la ieu ung khi chung ta nghiem khac phan oan ngi khac. Nhan nhng vi ban than, nhng lai quyet liet khong uyen chuyen vi nhng ngi khac. Bao nhieu lan nhng phan oan trong thc te la nhng thien kien!

"Ta khong the thu hep thc tai ve ngi khac theo nhng khuon mau tien che cua mnh, khong the xep khung tha nhan. Trc het e biet ho thc s, can phai nhan biet ho, nhn nhan rang moi ngi mang trong mnh ve ep khong the che c cua con cai Thien Chua, trong o co phan anh ang Tao Hoa."

c Thanh cha cung e cao va khch le cong viec muc vu va ong hanh vi nhng ngi du muc. Ngai noi: "Cac linh muc, tu s nam n va giao dan, cac ban than men la nhng ngi danh thi gi e cong hien mot s phat trien toan dien cho cac anh ch em mnh! Cam n cac ban v tat ca nhng g cac ban lam cho nhng ngi ngoai le. Toi cung ngh en nhng ngi t nan va tu nhan. Toi ac biet ngh en ho va tat ca the gii nha tu va bay to s gan gui cua toi."

Cuoc gap g sau o c tiep tuc vi kinh Lay Cha va c Thanh cha ban phep lanh cho moi ngi.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page