Dien van cua c Thanh Cha

trc Hoi ong ai ket cac Giao hoi Kito Slovakia

 

Dien van cua c Thanh Cha trc Hoi ong ai ket cac Giao hoi Kito Slovakia.

Bratislava (Vatican News 12-09-2021) - c Thanh Cha Phanxico ri san bay Bratislava, en Toa S than vao luc 4 gi chieu va c moi ngi on tiep. Vao luc 4 gi 30 chieu, ngai co buoi gap g ai ket tai hoi trng cua Toa S Than.

Dien van cua c Thanh Cha

Cac Thanh vien cua Hoi ong ai ket cac Giao hoi Kito Cong hoa Slovakia than men,

Toi xin gi en anh em li chao than ai va cam n anh em a nhan li mi en ay vi toi. Toi ay vi t cach la mot ngi hanh hng en Slovakia, va anh em ay vi t cach la nhng v khach c chao on tai Toa S than! Toi rat vui v cuoc gap g au tien cua toi la vi anh em. ay la mot dau hieu cho thay c tin Kito giao la - va mong muon tr thanh - mot hat giong cua s hiep nhat va men cua tnh huynh e at nc nay. Xin cam n s hien dien cua c Tong Giam muc Rastislav; nhng li chng dan than cua c Giam muc Ivan, Chu tch Hoi ong ai ket. Cung nhau chung ta tiep tuc bc i trong viec chuyen t xung ot sang hiep thong.

Cac cong oan cua anh em a co mot khi au mi sau nhng nam b chu ngha vo than bach hai, khi s t do ton giao b ngan cam hoac b th thach gay gat. Cuoi cung, s t do a tr lai. Va gi ay, anh em cung chia se mot hanh trnh chung, trong o co cam nghiem net ep, nhng ong thi cung co nhng kho khan song c tin khi a c t do. Thc te, luon luon co cam do muon tr lai tnh trang no le, chac chan khong phai cua mot che o, nhng la mot s no le tham ch no con toi te hn: s no le ben trong.

o la nhng g ma Dostoevsky a canh bao trong cau chuyen noi tieng, Truyen thuyet ve ai Phap quan. Chua Giesu tr lai mat at va mot lan na Ngi b giam tu. V Phap quan a co nhng li a kch, ong buoc toi Chua Giesu v a qua e cao s t do cua con ngi. Ong noi vi Chua: "Ong muon i vao the gii vi oi ban tay khong, vi li ha ve mot s t do ma, vi s n s va ba bon bam sinh cua mnh, con ngi khong the hieu c, mot s t do lam cho ho s hai va khiep am, v khong co g khien con ngi kho chu hn la s t do!" (I Fratelli Karamazov, Milano 2012, p. 338). Tham ch, v Phap quan con i xa hn qua viec noi them rang con ngi nhanh chong anh oi t do cua ho vi mot s no le thoai mai hn: o la viec phuc tung mot ai o se a ra quyet nh cho ho, mien la ho co banh m va s an toan. Va nh the, ong a khien trach Chua Giesu v a khong muon tr thanh Xeda e be cong lng tam cua con ngi va thiet lap hoa bnh bang vu lc. Thay vao o, Chua Giesu tiep tuc ban t do cho con ngi, trong khi con ngi lai yeu cau "cm banh va vai th khac".

Anh em than men, cau mong ieu nay khong xay ra vi chung ta! Chung ta hay giup nhau e ng bao gi ri vao cai bay cua viec hai long vi cm banh va vai th khac. Bi v moi nguy hiem nay xay ra khi chung ta ngh rang tnh hnh a tr lai bnh thng, khi chung ta cam thay rang moi th a lang xuong va chung ta on nh trong hy vong ve mot cuoc song yen bnh. Khi o, muc tieu cua chung ta khong con la "s t do ma chung ta co trong Chua Giesu Kito" (Gl 2, 4), chan ly ma Ngi giai phong chung ta (Ga 8, 32), nhng la tm kiem cho ng va cac ac quyen. Theo Tin Mng, o la "cm banh va vai th khac".

ay, t trung tam cua chau Au, chung ta co the hoi: chung ta, cac Kito hu co anh mat long nhiet thanh cua chung ta oi vi viec rao giang Tin Mng va lam chng ngon s khong? S that cua Tin Mng co lam cho chung ta t do khong? Hay chung ta cam thay t do khi co c cac vung thoai mai cho phep chung ta kiem soat va bc ti cach thanh than ma khong co nhng tr ngai ac biec nao? Va mot lan na, hai long vi cm banh va s an toan, chung ta co anh mat ong lc trong viec tm kiem s hiep nhat ma Chua Giesu a cau nguyen, mot s hiep nhat chac chan oi hoi s t do trng thanh trc nhng la chon quyet liet, t bo va hy sinh, nhng o cung la mot tien e e the gii tin tng (x. Ga 17,21)? Chung ta ng ch quan tam en nhng ieu co the mang lai li ch cho nhng cong oan n le cua chung ta. T do cua anh ch em chung ta cung la t do cua chung ta, bi v t do cua chung ta se khong c tron ven neu khong co t do cua ho.

ay, cong cuoc loan bao Tin Mng a bat au bang tnh huynh e va c mang dau an bi cac v thanh cua Thesalonica, Cyrillo va Methoio. La nhng chng nhan cua mot Kito giao van hiep nhat va sot sang oi vi viec loan bao Tin Mng, xin cac ang giup chung ta tiep tuc cuoc hanh trnh bang cach nuoi dng s hiep thong huynh e gia chung ta nhan danh Chua Giesu. Mac khac, lam the nao chung ta co the hy vong chau Au tm lai nguon goc Kito giao cua mnh khi chnh chung ta khong bat nguon t s hiep thong tron ven? Lam the nao chung ta co the m ve mot chau Au khong co y thc he neu chung ta khong co can am at s t do cua Chua Kito len tren nhu cau cua cac nhom tn hu rieng le? That kho e oi hoi mot chau Au ngay cang c phong phu bi Tin Mng, ma khong ban tam en thc te la tren luc a nay, chung ta van cha hoan toan hiep nhat va khong quan tam en nhau. Cac tnh toan cu the, cac ly do lch s va cac lien he chnh tr khong the la nhng tr ngai khong the vt qua tren con ng cua chung ta. Xin thanh Cyrillo va Metoio, "cac v tien nhan cua ai ket" (S. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Slavorum Apostoli, 14) giup chung ta no lc het sc e lam viec cho s hoa giai gia nhng khac biet trong Chua Thanh Than. Xin cac ngai giup chung ta at c mot s hiep nhat, khong phai la ong nhat, co kha nang la mot dau hieu va lam chng cho s t do cua c Kito, Chua a thao ci nhng rang buoc cua qua kh va cha lanh chung ta khoi moi s hai va nhut nhat.

Trong thi ai cua ho, thanh Cyrillo va Metoio a cho phep Ngoi Li Thien Chua nhap the trong nhng vung at nay (Ga 1, 14). Toi muon chia se vi anh em hai e ngh trong quan iem nay nh la li khuyen huynh e e loan truyen Tin Mng cua s t do va hiep nhat ngay nay.

ieu au tien lien quan en viec chiem niem. Mot ac iem ac trng cua cac dan toc Slav, mot ac iem ma tat ca anh em c keu goi e bao ton, o la s chiem niem, vt ra ngoai cac khai niem triet hoc va tham ch than hoc, khi i t mot c tin c trai nghiem, biet cach on nhan mau nhiem. Hay giup nhau nuoi dng truyen thong thieng lieng nay, ieu ma chau Au rat can. Giao hoi Phng Tay ac biet khao khat ieu nay, e tm lai ve ep cua viec ton th Thien Chua va tam quan trong cua viec khong xem cong oan c tin chu yeu da hieu qua cua chng trnh va chc nang.

Gi y th hai lien quan en hanh ong. S hiep nhat khong at c nhieu neu ch bang nhng y nh tot va viec theo uoi mot so gia tr chung, nhng bang cach cung nhau lam mot ieu g o cu the cho nhng ngi mang chung ta en gan Chua nhat. Ho la ai? Ho la ngi ngheo, v Chua Giesu hien dien trong ho (xem Mt 25, 40). Chia se bac ai m ra nhng chan tri rong ln hn va giup chung ta at c tien bo ln hn trong viec vt qua nh kien va hieu lam. ay cung la mot pham chat truyen thong quan trong at nc nay, ni tai trng hoc, cac hoc sinh hoc thuoc long mot bai th co mot oan rat hay: "Khi mot ban tay ngoai quoc go ca nha chung ta vi s tin tng chan thanh: bat ke ngi o la ai, du en t gan hay xa, du ngay hay em, tren ban cua chung ta se co mon qua cua Thien Chua danh cho ho" (SAMO CHALUPKA, Mor ho!, 1864). c g hong an Chua hien dien tren ban cua tat ca moi ngi, e mac du chung ta cha the chia se cung mot ban tiec Thanh The, nhng chung ta co the cung nhau chao on Chua Giesu bang cach phuc vu Ngi ni ngi ngheo. o se la mot dau hieu hung hon hn nhieu li noi, ac biet la trong nhng thi iem kho khan nay, se giup xa hoi dan s hieu rang ch bang cach ng ve pha nhng ngi yeu uoi nhat, tat ca chung ta mi co the thc s cung thoat ra khoi ai dch.

Anh em than men, toi xin cam n v s hien dien cua anh em va cuoc hanh trnh ma anh em ang cung nhau thc hien. Tnh cach on hoa va long hieu khach ac trng cua ngi dan Slovakia, truyen thong chung song hoa bnh gia anh em va s hp tac cua anh em v phuc li cua at nc la ieu quy gia oi vi men Tin Mng. Toi khuyen khch anh em tiep tuc theo uoi hanh trnh ai ket, kho tang quy gia va khong the thieu. Toi chac chan se nh anh em trong li cau nguyen cua toi, va toi xin anh em cung nh en toi. Xin chan thanh cam n anh em.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page