c Thanh Cha oc kinh Truyen Tin

vi cac tn hu tai Budapest

 

c Thanh Cha oc kinh Truyen Tin vi cac tn hu tai Budapest.

Budapest (Vatican News 12-09-2021) - Cuoi Thanh le ket thuc ai hoi Thanh The tai Budapest c Thanh Cha a cung cac tn hu oc kinh Truyen Tin. Trc khi oc kinh c Thanh Cha cam n Giao hoi va at nc Hungary. Ngai khuyen khch ho gi cho nguon coi cua mnh vng chac, nhng khong co cum phong thu; kn muc t cac nguon mach, ci m vi nhng ngi ang khao khat cac an sung trong thi ai cua chung ta.

Bai Huan Du cua c Thanh Cha trc khi oc kinh Truyen Tin vi cac tn hu tai Budapest:

Anh ch em than men,

T ng "Eucaristia", "Thanh The", co ngha la "ta n", va vao cuoi Thanh le ket thuc ai hoi Thanh The Quoc te va cuoc vieng tham Budapest cua toi, toi muon chan thanh cam n. Toi cam n ai gia nh Ki-to giao Hungary ma toi mong c chao tham trong cac nghi le va lch s cua no, ni cac anh ch em Cong giao va cac he phai Ki-to khac, tat ca ang tien ti s hiep nhat tron ven. Toi chan thanh chao ngi anh em cua toi, c Thng phu Bartolomeo; s hien dien cua ngai la niem vinh d oi vi chung toi. ac biet toi cam n cac anh em giam muc, cac linh muc, tat ca cac tu s nam n, va tat ca anh ch em, cac tn hu quy men! Li cam n ac biet toi xin gi en nhng ngi a tch cc lam viec cho ai hoi Thanh The va cho viec c hanh Thanh le hom nay.

Co nen tang va ci m, am re sau va ton trong

Mot lan na e bay to long biet n vi cac cap chnh quyen dan s va ton giao, nhng ngi a on tiep toi, toi muon noi koszonom (cam n) quy v, nhan dan Hungary. Bai hat chnh thc cua ai hoi nhac nh anh ch em rang: "Qua ngan nam, Thanh gia la cay cot cua n cu o cua anh ch em. Gi ay, ch g dau ch cua c Ki-to cung la li ha ve mot tng lai tot ep hn cho anh ch em". ay la ieu toi cau chuc cho anh em: cau xin Thanh gia la cau noi cua anh ch em gia qua kh va tng lai. Tnh cam ton giao a la huyet mach cua quoc gia nay, mot dan toc rat gan bo vi coi nguon. Tuy nhien, Thanh gia c trong tren mat at, khong ch mi goi chung ta gan chat vi coi nguon, nhng con nang cao va m rong vong tay cua no en vi moi ngi. Thanh gia thuc giuc chung ta gi cho nguon coi cua mnh vng chac, nhng khong co cum phong thu; kn muc t cac nguon mach, ci m vi nhng ngi ang khao khat cac an sung trong thi ai cua chung ta. Toi cau chuc rang anh ch em c nh vay: co nen tang va ci m, am re sau va ton trong. Isteneltessen! Xin Chua chuc lanh cho anh ch em! "Thanh gia Truyen giao" la bieu tng cua ai hoi nay: ch g Thanh gia a anh ch em en viec cong bo Tin Mng giai thoat cua tnh yeu vo bien cua Thien Chua danh cho moi ngi, bang cuoc song cua anh ch em. Gia cn oi tnh yeu ngay nay, ay la s nuoi dng ma con ngi khao khat.

Hai tan chan phc ngi Ba Lan

Hom nay, Vac-sa-va, khong cach xa ni ay, hai v a lam chng ta cho Tin Mng ang c tuyen phong chan phc: c Hong Y Stefan Wyszynski va n tu Elizabeth Czacka, ang sang lap Dong N tu Phan-sinh N ty Thanh Gia. Chnh hai v eu rat gan gui vi Thanh Gia. c Hong Y Wyszynski, Giao chu Ba Lan, ngi b bat va b giam tu, luon la mot Muc t can am theo tam tnh cua Chua Kito va la s gia cua t do va pham gia con ngi. N tu Elizabeth, ngi b mat th lc khi con rat tre, a danh ca cuoc i mnh e giup ngi khiem th. Ch g tam gng cua cac v tan Chan phc nay khuyen khch chung ta bien bong toi thanh anh sang bang sc manh cua tnh yeu.

Me Maria, N vng Hong phuc, bon mang ngan i cua ngi Hungary

Cuoi cung vao ngay ton knh Thanh Danh c Maria, chung ta hay oc kinh Truyen Tin. Vao thi xa xa, do ton trong nen ngi Hungary khong goi ten cua Me Maria, nhng goi Me bang mot tc hieu danh d c danh cho n hoang. Xin "N vng Hong phuc, bon mang ngan i cua anh ch em" ong hanh va chuc lanh cho anh ch em! T thanh pho v ai nay, toi gi li chuc lanh en moi ngi, ac biet la cac thieu nhi va ngi tre, ngi cao nien va cac benh nhan, nhng ngi ngheo va ngi b loai bo. Cung vi anh ch em va v anh ch em toi noi: Isten, alddmeg a magyart! Xin Thien Chua chuc lanh cho ngi Hungary.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page