c Hong Y Koch chnh thc tra li

cac khieu nai cua lanh ao Do Thai

ve bai giao ly cua c Thanh Cha

 

c Hong Y Koch chnh thc tra li cac khieu nai cua lanh ao Do Thai ve bai giao ly cua c Thanh Cha.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 11-09-2021) - Ngay 10 thang 9 nam 2021 Vatican a cong bo th cua c Hong y Kurt Koch, Chu tch Hoi ong Toa Thanh ve co vo s Hiep nhat cac Kito hu, e ngay 3 thang 9 nam 2021, gi en hai v lanh ao Do Thai, e tra li ve nhng khieu nai cua ho lien quan en bai giao ly cua c Thanh Cha Phanxico trong buoi tiep kien chung hom th T 11 thang 8 nam 2021, noi en Luat Mo-se.

Theo s hng dan cua c Thanh Cha, c Hong y Koch a viet th tra li cho th cua Rabbi Rasson Arussi, Chu tch Uy ban Rabbi trng cua Israel ve oi thoai vi Toa thanh, e ngay 12 thang 8 nam 2021; va th cua Rabbi David Fox Sandmel, Chu tch Uy ban Do Thai Quoc te ve cac van e lien ton New York, e ngay 24 thang 8 nam 2021. Trong th cua mnh ca hai v eu bay to lo ngai ve bai giao ly c Thanh Cha giai thch ve th thanh Phao-lo gi cac tn hu Galat (Gl 3, 10.21-22). Thanh Phao-lo e cap en mot cuoc tranh cai trong cong ong Kito hu tien khi ve viec cac Kito hu phai tuan gi luat Do Thai chat che nh the nao.

Trong bai giao ly, c Thanh Cha noi rang Le Luat khong c bao gom trong li ha vi to phu Ap-ra-ham. Nhng ngai lu y: "Tuy nhien, khi noi ieu nay, chung ta khong nen ngh rang thanh Phao-lo a chong lai Luat Mo-se. Ngai a gi Luat. Nhieu lan trong cac th cua mnh, ngai bao ve nguon goc thanh thieng cua no va noi rang no co mot vai tro c xac nh ro rang trong lch s cu o". "Tuy nhien, Le Luat khong mang lai s song, no khong hoan thanh cac li ha bi v no khong co kha nang thc hien c".

Theo hang tin Reuters, hai v Rabbi neu tren lo ngai rang nhng bnh luan cua c Thanh Cha co y noi rang luat Do Thai a loi thi.

c Thanh Cha khong xem nhe Luat Mo-se

Trong th, c Hong y Koch giai thch rang trong bai giao ly cua c Thanh Cha, "Le luat khong b xem nhe" v c Thanh Cha khang nh chac chan rang thanh Phao-lo khong chong lai Luat Mo-se. That vay, "thanh Phao-lo tuan gi Luat nay, nhan manh en nguon goc thieng lieng cua no, va gan cho no mot vai tro trong lch s cu o." c Hong y noi, theo quan iem nay, cum t "Le Luat khong ban s song, khong hoan thanh li ha" khong nen c tach ra khoi ng canh cua no, nhng phai c "xem xet trong khuon kho tong the cua than hoc cua thanh Phao-lo".

c Hong y lu y rang trong bai giao ly c Thanh Cha "khong e cap en Do Thai giao hien ai", ung hn, "bai giao ly la mot suy t ve than hoc cua thanh Phao-lo trong boi canh lch s cua mot thi ai nhat nh". V vay, "van e Le Luat la quan trong oi vi Do Thai giao hien ai khong he b at cau hoi".

Khac biet giao ly khong ngan can s cong tac hoa bnh

Nhac lai nhng khang nh tch cc ma c Thanh Cha Phanxico lien tuc noi ve Do Thai giao, c Hong y i en khang nh rang, theo bat ky cach nao, khong the cho rang c Thanh Cha ang quay tr lai vi cai goi la "thai o khinh re", coi thng luat Do Thai. c Hong y Koch noi, ung hn, c Thanh Cha "hoan toan ton trong nen tang cua Do Thai giao va luon tm cach lam sau sac hn moi quan he hu ngh gia hai truyen thong c tin"; va c Thanh Cha ong y rang "s khac biet ve giao ly khong va khong the can tr s cong tac hoa bnh cua chung ta e cai thien the gii chung cua chung ta va cuoc song cua con cai ong No-e".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page