c Thanh Cha cam n chng ta hiep thong

va vui ti cua cac gia nh Y

 

c Thanh Cha cam n chng ta hiep thong va vui ti cua cac gia nh Y.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 11-09-2021) - Trong s iep gi nhng ngi tham d Ngay Hanh hng toan quoc cua cac gia nh v gia nh, cua Y, c Thanh Cha Phanxico cam n chng ta hiep thong va vui ti cua cac gia nh, v qua o, ho ong thanh lam chng rang "gia nh ang song". Ngai mi goi ho cau nguyen cho cuoc Gap g cac Gia nh Cong giao The gii lan th X, se dien ra tai Roma t 22 en 26 thang 6 nam 2022.

Ngay 11 thang 9 nam 2021, cac gia nh Y hanh hng en 20 en thanh c Me tren ca nc. Cac cuoc hanh hng c to chc bi Uy ban gia nh cua Hoi ong giam muc Y, phong trao Canh tan trong Thanh Linh va Dien an cac gia nh, nh la bc chuan b tien gan en cuoc Gap g cac Gia nh Cong giao The gii nam 2022 tai Roma.

Niem vui yeu thng

Ngo li vi nhng ngi hanh hng, c Thanh Cha nhan nh rang "trong cau nguyen, hang ngan gia nh bay to gng mat bng sang cua niem tin vao Chua Kito, trong thi gian b day vo bi nhieu kho khan, au kho va s ngheo kho mi". Ngai khen ngi no lc cua ho ra i gap g nhieu ngi e la mot dau ch song ong cua Niem vui yeu thng, la ieu xuat phat t Tin Mng cua gia nh.

Niem vui trong hiep thong

Chu e cua ngay hanh hng la: "Trong s hiep thong# niem vui!". c Thanh Cha noi rang chu e nay "dien ta ro rang mot chon la nen tang: khong tm kiem niem vui 'cua chu ngha tieu thu va chu ngha ca nhan', la th 'ch lam cho tam hon nang ne', nhng 'la niem vui trong hiep thong, ma chung ta chia se va tham gia.'"

M long vi s song

c Thanh Cha khang nh rang gia nh song ong, "neu chung ta hiep nhat trong cau nguyen. Gia nh manh me, neu no tai kham pha Li Thien Chua va gia tr quan phong cua tat ca li ha cua Ngi. Gia nh quang ai va kien tao lch s neu tiep tuc m long vi s song, neu khong phan biet oi x va phuc vu nhng ngi yeu uoi va khon kho nhat, neu khong ngng trao cho the gii banh cua long bac ai va ru cua tnh huynh e".

Chuan b cho cuoc Gap g cac Gia nh Cong giao The gii lan th X

Va c Thanh Cha khuyen khch cac gia nh cung ong hanh tren con ng nay va nh the la cong tac vao viec chuan b, ac biet la bang cau nguyen, cho cuoc Gap g cac Gia nh Cong giao The gii lan th X, se dien ra tai Roma t 22-26/6 nam ti (2022), va ong thi tai cac cong oan giao phan tren khap the gii.

Cuoi cung c Thanh Cha mi cac tn hu cau nguyen bang kinh nguyen chnh thc cua cuoc Gap g cac Gia nh Cong giao The gii lan th X.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page