Treo thanh gia tai lp hoc

khong phai la ky th

 

Toa an toi cao cua Y: Treo thanh gia tai lp hoc khong phai la ky th.

G. Tran c Anh, O.P.

Roma (RVA News 10-09-2021) - Toa an toi cao cua Y a phan quyet rang viec treo thanh gia tai lp hoc khong phai la mot hanh ong ky th. Lp hoc co the on nhan s hien dien cua thanh gia, khi cong ong nha trng lien he tham nh va quyet nh mot cach oc lap ve viec treo thanh gia.

Hang tin Ansa cua Y, truyen i ngay 10 thang 9 nam 2021, cho biet phan quyet cua toa an toi cao co oan viet: "Viec treo thanh gia trong cac lp hoc tai mot nc nh nc Y, gan lien vi kinh nghiem song thc cua mot cong oan va truyen thong van hoa cua mot dan toc, khong phai la mot hanh vi ky th mot giao chc bat ong v ly do ton giao".

Toa a cu xet va tuyen bo phan quyet v co n kien cua mot giao chc b trng phat v, ong chu trng trng hoc phai trung lap ve ton giao, va nhan danh t do ton giao, ong a t ong thao g tat ca thanh gia trc khi bat au day trong cac hp hoc, va ch at lai cho cu sau khi day hoc xong, bat chap lenh ma v hieu trng cua trng a ra sau khi cac hoc sinh yeu cau duy tr thanh gia tai cac lp hoc. Giao vien b trng phat ngng chc trong 30 ngay va ngi nay a khieu lai len ti toa an toi cao e oi boi thng.

Toa an a huy bo lenh phat cua hieu trng v o la ieu khong hp phap, tuy nhien toa khong nhn nhan mot s boi thng nao theo li yeu cau cua giao vien, v cho rang t do ngon luan va giang day cua ong khong b han che, v viec treo thanh gia khong phai la mot hanh vi ky th.

Phan ng ve phan quyet cua toa an toi cao, c cha Stefano Russo, Tong th ky Hoi ong Giam muc Y, noi rang: Cac tham phan toa toi cao khang nh thanh gia trong cac lp hoc khong gay ra chia re hoac oi nghch, nhng la bieu hien mot cam thc chung co can coi sau xa tai at nc chung ta va la mot bieu tng van hoa ngan i. Quyet nh cua toa an toi cao hoan toan ap dung nguyen tac t do ton giao va bac bo quan niem duy i ve xa hoi muon loai bo moi tham chieu ton giao tai cac ni cong cong. Trong phan quyet nay, toa nhn nhan tam quan trong cua t do ton giao, gia tr cua s thuoc ve mot cong oan, va tam quan trong cua s ton trong nhau.

(Ansa, AGI 9-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page