Chau Au c mi goi tr thanh

"di san va mon qua cho toan the gii"

 

Chau Au c mi goi tr thanh "di san va mon qua cho toan the gii".

Ngoc Yen

Budapest (Vatican News 10-09-2021) - Phat bieu tai ai hoi Thanh The, hom th Nam 09 thang 9 nam 2021, c Hong y Angelo Bagnasco, Chu tch Lien Hoi ong Giam muc chau Au (Ccee) mi goi chau Au hay tr thanh mot di san va mon qua khong ch cho chau Au ma con cho toan the gii. Con c Hong y Jean-Claude Hollerich, Chu tch Uy ban cac Hoi ong Giam muc cua Lien minh Chau Au (Cec) th mi goi chau Au hay m ca nha cho anh ch em t nan.

c Hong y Bagnasco noi: "Chau Au can phai tm lai chnh mnh va hoa giai vi lch s cua mnh. The gii cung can en ieu o khi nhn ve chau Au nh mot vung at a c Tin Mng tao nen s tong hp cua cac nen van hoa khac nhau, at en mot tam nhn cao ve nhan pham va luat phap, mot di san va la mon qua khong ch cho chau Au ma con cho toan the gii".

Theo c Hong y, chau Au ang phai vat lon vi chu ngha the tuc, lay i niem vui c tin cua cac Kito hu, tao ra "s met moi noi tam" va "s ng vc can coi". Trong the gii ng ai, chau Au nay sinh s nghi ng ve mot mong c cua Kito giao oi vi xa hoi dan s, nh ve dan chu, cong ly, quyen li, hoa bnh, kinh te, v.v., Tin Mng khong co g ang noi". Ve van e nay, ngai a ra ba lu y: Moi tn o, thuoc bat ky tn ngng nao, eu co quyen tham gia vao cuoc tranh luan cong khai; Tin Mng cha ng ca nhng chan ly sieu nhien va nhng thc tai t nhien; Kito hu c mi goi bao ve va truyen ba trong i song cong cong khong ch nhng gia tr tot ep cho nhan loai, nhng con ca cac gia tr nen tang Kito.

Ve phan c Hong y Jean-Claude Hollerich, ngai trnh bay ve cac cuoc khung hoang chau Au ang trai qua.Trc het la khung hoang di c, ngai noi: "Cac anh ch em cua chung ta, do phai chay tron chien tranh, bach hai, ho en bien gii cua chung ta va go ca mong tm kiem mot tng lai tot ep hn, nhng ho tm thay g? Mot chau Au khep kn va s mat ban sac; mot chau Au ch ky muon duy tr s sung tuc, mc song cua mnh, ngay ca khi ieu o gay thiet hai cho ngi khac; mot chau Au khong nhan ra nhng ngi nay la anh ch em cua mnh; mot chau Au khong muon be banh tnh huynh e vi anh ch em va ong ca Phong Tiec Ly v s hai".

Ve khung hoang ban sac, c Hong y canh bao cac the che chau Au ang chong lai nguy c "ap at cung mot he t tng cho tat ca moi ngi". Ngai giai thch: "Ngay nay, mot so lanh ao chau Au cong khai noi rang hoac chung ta tha nhan he t tng ve gii va cach hieu cua no ve con ngi, theo quan iem cua ho, gan lien vi quyen cua cong ong LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender), hoac chung ta khong the la mot phan cua Lien minh chau Au. ieu nay la khong the chap nhan c v i ngc lai chnh y tng ton trong cac nen van hoa khac nhau, ve s thong nhat trong a dang, von la goc re cua Lien minh chau Au".

Cuoi cung, lien quan en khung hoang kh hau, c Hong y keu goi Hoi ngh Kh hau Glasgow (Cop26) se giai quyet cuoc khung hoang sinh thai va t o co "s cam ket ro rang t cac quoc gia oi vi s ben vng va tng lai cua ngoi nha chung cua chung ta, ton trong cac the he tng lai". (Sir 09/9/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page