Hoat ong mua he

cua S T thien cua c Thanh cha

 

Hoat ong mua he cua S T thien cua c Thanh cha.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 09-09-2021) - Trong nhng thang he 2021, S T thien cua c Thanh cha Phanxico van hoat ong, tr giup nhng ngi can c giup , ac biet thi hanh hai trong so "Bay moi thng ngi", o la vieng tham ke tu ay va an ui ngi sau muon.

Ngoai nhng giup eu an cua cac v tuyen uy nha tu, S T thien cua c Thanh cha cung thc hien nhng c ch be nho theo tinh than Tin mng e giup va mang lai hy vong cho hang ngan ngi trong cac nha tu Roma. ac biet, c Hong y Konrad Krajewski, Chanh s T thien, a trao 1,000 hop kem cho cac tu nhan nha tu "Regina Coeli", N Vng Thien ang, gan Vatican, va hai nha tu Rebibbia.

Nh nhng nam trc ay, co nhng nhom nho nhng ngi vo gia c hoac tru ngu trong cac nha ngu, c a i bien hoac en ho gan Castel Gandolfo e co mot buoi chieu "xa hi" va ba an toi vi Pizza.

Viec tr giup van c tiep tuc danh cho cac nc ngheo nhat ve mat y khoa, qua trung gian cac v S than Toa Thanh tai cac nc lien he, nh tang thuoc men, may th va cac thiet b y khoa c gi thang t Vatican qua viec chuyen phat nhanh ngoai giao. V du, trong thang Tam nam 2021, mot may chup cat lp (tomografo) tr gia 600,000 ola a c tang cho Madagascar, hoac chng trnh thiet lap cac benh xa mi, hoac tu bo cac benh xa hien hu, a c hoan tat vi gan 2 trieu Euro tai 3 nc ngheo nhat Phi chau.

(Rei 7-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page