Tr nen con cai Thien Chua

"trong Chua Kito" vt thang moi khac biet

 

Tiep kien chung cua c Thanh cha: Tr nen con cai Thien Chua "trong Chua Kito" vt thang moi khac biet.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 08-09-2021) - Luc qua 9 gi sang, th T 08 thang 9 nam 2021, c Thanh cha Phanxico a tiep kien chung khoang hn 5,000 tn hu hanh hng, tai ai Thnh ng Phaolo VI Noi thanh Vatican. Lan au tien t au ai dch, thnh ng nay co ong ngi nh vay.

ay la buoi tiep kien chung th 27 tnh t au nam 2021. Sau khi c Thanh cha lam dau thanh gia m au, 8 linh muc lan lt oc bang 8 ngon ng khac nhau oan th cua thanh Phaolo gi tn hu thanh Galat (3,26-29):

Lang nghe Li Chua

"Tat ca anh em la con cai Thien Chua nh c tin ni Chua Giesu Kito, v khi c ra trong Chua Kito, anh em c mac lay Chua Kito. Khong con Do thai hay Hy Lap, khong con no le hay t do, khong con nam hay n, v tat ca anh ch em la mot trong Chua Giesu Kito. Neu anh em thuoc ve Chua Kito, th anh em la dong doi cua Abraham, nhng ngi ke nghiep theo li ha".

Bai huan giao

Tiep o, c Thanh cha trnh bay bai th 8 trong loat bai giao ly ve th thanh Phaolo gi tn hu Galat. Bai nay co ta e la: "Chung ta la con cai Thien Chua"

M au bai huan du, c Thanh cha noi: Anh ch em than men, chao anh ch em!

Chung ta tiep tuc hanh trnh ao sau c tin di anh sang th thanh Phaolo gi tn hu Galat. Thanh Tong o nhan manh vi cac tn hu Kito ay e ho ng quen s mi me cua mac khai Thien Chua a c loan bao cho ho. Hoan toan ong y vi thanh Gioan thanh s (Xc 1 Ga 3,1-2), thanh Phaolo nhan manh rang c tin ni Chua Giesu Kito lam cho chung ta tr thanh con cai thc s cua Thien Chua va nhng ngi tha ke. Cac Kito hu chung ta thng coi thc tai c lam con Thien Chua la chuyen ng nhien. Trai lai, long biet n, can luon nh lai luc chung ta c tr thanh con cai Thien Chua, luc chung ta chu phep ra toi, e song vi y thc hn hong an a nhan lanh.

Tr nen con cai Chua nh niem tin

Thc vay, mot khi at ti c tin ni Chua Giesu (v.25), co mot than phan hoan toan mi me c lam con Thien Chua. Than phan c lam con ma thanh Phaolo noi ti, khong phai la than phan chung cua moi ngi nam n trong t cach la con cai cua mot ang Tao Hoa duy nhat. Trong oan th chung ta a nghe, thanh nhan khang nh rang niem tin lam cho chung ta tr thanh con cai Thien Chua "trong Chua Kito" (v.26). Va chnh s viec " trong Chua Kito" tao nen s khac biet. Qua viec nhap the, Chua tr thanh ngi anh cua chung ta, va qua cai chet va song lai, Chua hoa giai chung ta vi Chua Cha. Ai on nhan Chua Kito trong c tin, nh phep ra th ho c "mac lay" Ngi va c pham gia lam con Chua (Xc v.27).

Y ngha cua phep ra

Thanh Phaolo trong cac th, nhieu lan nhac en phep ra. oi vi thanh nhan, c ra toi, co ngha tham gia mot cach hu hieu va thc s vao mau nhiem Chua Giesu. Trong th gi tn hu Roma, thanh nhan i ti o noi rang chung ta chet va an tang vi Chua Kito e co the song vi Ngi (Xc 6,3-14). Thc vay, phep ra khong phai ch la mot nghi thc ben ngoai. Nhng ngi lanh nhan phep ra c bien oi sau xa, trong tham sau con ngi cua ho va ho c mot i song mi, cuoc song nay lam cho ho co the ngo li vi Thien Chua va goi Chua la "Abba, Cha i!" (Xc Gl 4,6).

Nh phep ra, ta co can tnh mi

Thanh Tong o tao bao khang nh rang ieu ta nhan c vi phep ra la mot can tnh hoan toan mi me, can lam noi bat so vi cac khac biet tren bnh dien chung toc - ton giao:

"Khong con la Do thai hay Hy Lap", va ca ve mat xa hoi: "khong con no le hay t do; khong con nam va n" (Gl 3,28). Ngi ta thng oc qua voi va nhng thanh ng nay nen khong nhan thc gia tr cach mang ma ho co c. oi vi thanh Phaolo, viet cho ngi Galat rang trong Chua Kito "khong con Do thai hay Hy Lap", tng ng vi mot s ao lon trong lanh vc chung toc - ton giao. Ngi Do thai, do s kien thuoc ve dan c tuyen chon, c ac an so vi dan ngoai (Xc Rm 2,17-20), va chnh thanh Phaolo khang nh ieu o (Xc Rm 9,4-5). V vay khong la g khi giao huan mi me nay cua Thanh Tong o co the co ve nh lac giao. Ca s bnh ang th hai, gia "nhng ngi t do" va "ngi no le", m ra nhng vien tng ao lon. oi vi xa hoi thi co, s phan biet gia ngi no le va cong dan t do la ieu rat quan trong. Cac cong dan nay theo luat c hng moi quyen li, trong khi cac no le khong c nhn nhan, ca pham gia con ngi. Va the la s bnh ang trong Chua Kito vt len tren s khac biet xa hoi gia hai phai, thiet lap mot s bnh ang gia ngi nam va ngi n, bay gi la ieu cach mang va ngay nay cung can c tai khang nh bang luat phap.

Nh phep ra, cac tn hu hiep nhat

Nh chung ta co the thay, thanh Phaolo khang nh rang co s hiep nhat sau xa gia tat ca cac tn hu a chu phep ra, du ho thuoc giai tang nao i na, v trong Chua Kito moi ngi la mot thu tao mi. Moi phan biet tr thanh ieu th yeu so vi pham gia lam Con Thien Chua, ang v yeu thng, ang thc hien mot s bnh ang ch thc va quan trong.

V the, chung ta c keu goi tch cc song mot cuoc song mi, c bieu lo qua s lam con Thien Chua. ieu quan trong nhat oi vi tat ca chung ta ngay hom nay la tai kham pha ve ep c lam con Thien Chua, la anh ch em vi nhau, v c thap nhap vao Chua Kito. Nhng khac biet va oi nghch tao ra s chia cach khong con c phep hien hu gia cac tn hu Kito. n goi cua chung ta ung hn la lam cho li mi goi song hiep nhat cua toan the nhan loai tr nen cu the va to tng (LG 1). Tat ca nhng g ay manh nhng khac biet gia con ngi, thng gay ra ky th, tat ca nhng th ay, trc Thien Chua, khong con la quan trong na, nh n cu o c thc hien trong Chua Kito. ieu ang ke la c tin tac ong theo hanh trnh hiep nhat c Thanh Linh ch dan. Trach nhiem cua chung ta la quyet liet tien bc tren con ng ay.

Chao tham va nhan nhu

Sau bai giao ly bang tieng Y tren ay, 8 linh muc thong dch vien lan lt chuyen y tom lc bai giao ly cua c Thanh cha, kem theo li chao tham va nhan nhu cua ngai.

Khi chao bang tieng Ba Lan, c Thanh cha noi: "Toi bay to vui mng v le phong chan phc sap ti cho c Hong y Stephano Wyszynski va me Elisabetta Rosa Czack. c g chuc th tinh than cua v Giao chu Ba Lan "Toi pho thac moi s cho Me Maria" va long tn thac cua me Elisabetta Rosa ni thap gia cua Chua Kito luon luon la sc manh cua at nc anh ch em. Ve c Hong y Wyszynski, thanh Gioan Phaolo II a noi nhng li lch s nay: "Tren ngai toa thanh Phero se khong co v Giao hoang Ba Lan nay neu a khong co niem tin cua c Hong y Giao chu, niem tin a khong b khuat phuc trc tu nguc va au kho, niem hy vong anh dung cua c Hong y, long tn thac en cung cua c Hong y ni Me Giao hoi". Xin Thien Chua chuc lanh cho Ba Lan. Xin cac v ai thanh va chan phc cua anh ch em nang anh ch em.

Khi chao bang tieng Y, c Thanh cha ac biet nhac en hoi "c Me Sau Bi rat thanh" Casolla tnh Caserta, cac s quan va sinh vien Quan trng "Nunziatella" Napoli va ngai cau chuc tat ca cac tn hu en vieng mo cac thanh tong o c kien cng trong long gan bo vi Chua va tr nen nhng chng nhan cua Chua trong cuoc song thng nhat.

Sau cung, - c Thanh cha noi - "nh thng le, toi ngh en nhng ngi cao tuoi, ngi tre, cac benh nhan va cac oi tan hon. Hom nay, chung ta mng le Sinh nhat c Me. Le nay nhac nh chung ta rang Thien Chua trung tn vi nhng li Ngai ha va qua Me Maria ch thanh, Chua muon gia chung ta: c g moi ngi trong anh ch em c niem vui on nhan s hien dien an bnh va vui ti cua Chua!"

Buoi tiep kien keo dai 45 phut va ket thuc vi kinh Lay Cha va phep lanh cua c Thanh cha.

Sau o, c Thanh cha con chao mot so giam muc hien dien, roi ngai chao tham hang chuc ngi khac, ac biet la cac anh ch em benh nhan va khuyet tat ngoi tren cac xe lan.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page