Me Maria day lang nghe tieng noi

cua ngi b quen lang

 

c Thanh Cha Phanxico: Me Maria day lang nghe tieng noi cua ngi b quen lang.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 8-09-2021) - Ngay 8 thang 9 nam 2021 c Thanh Cha Phanxico a gi s iep cho cac tham d vien ai hoi Thanh Mau hoc quoc te lan th 25 do Hoc vien Giao hoang ve Thanh Mau Quoc te to chc trc tuyen t ngay 8 en 11 thang 9 nam 2021. Ngai mi goi cac Kito hu tm thay niem an ui va hy vong ni c Trinh N Maria va Con cua Me, Chua Giesu Kito.

Me cua nhng ngi b quen lang

M au s iep, c Thanh Cha nhac nh tieng keu tham lang cua bao anh ch em ang gap kho khan do ai dch, va ngai nhan nh: "Trong ve ep cua viec bc theo Tin Mng va phuc vu li ch chung cho nhan loai va hanh tinh, c Maria luon day lang nghe nhng tieng noi nay va chnh Me a tr thanh tieng noi cua nhng ngi khong co tieng noi e 'sinh ra mot the gii mi, ni tat ca chung ta eu la anh em, o hay co cho cho moi phan t b vt bo trong xa hoi cua chung ta'" (Fratelli tutti, 278).

Tiep en c Thanh Cha e cao Hoc vien Giao hoang ve Thanh Mau hoc, vi 60 nam hoat ong, ieu phoi va quy tu cac hoc gia ve Thanh Mau hoc t khap ni tren the gii, ac biet la thong qua viec to chc cac ai hoi Quoc te ve Thanh Mau hoc. "Cac ai hoi nay 'la mot bang chng ro rang rang Thanh Mau hoc la s hien dien can thiet cua cuoc oi thoai gia cac nen van hoa, co kha nang nuoi dng tnh huynh e va hoa bnh" (Dien van trc cac Hoc vien Giao hoang, ngay 4 thang 12 nam 2019).

Me cua moi ngi; ngi phu n cua moi thi ai

c Thanh Cha giai thch them: "Chung ta biet rang 'than hoc va van hoa c Kito giao truyen cam hng a song ung vi s mang khi ho biet song cach can am va trung thanh ni bien cng" (Veritatis gaudium, 5). Va tren cac bien cng, Me cua Chua co mot s hien dien cu the: Me la Me cua tat ca moi ngi, khong phan biet dan toc hay quoc gia. Do o, hnh tng c Me tr thanh mot iem quy chieu cho mot nen van hoa co kha nang vt qua nhng rao can co the tao ra s chia re. Do o, tren con ng cua nen van hoa huynh e nay, Chua Thanh Than keu goi chung ta on nhan mot lan na dau ch cua niem an ui va niem hy vong chac chan mang ten, khuon mat va trai tim cua c Maria, ngi phu n, ngi mon e, ngi me va ngi ban. Chnh tren con ng nay, Chua Thanh Linh tiep tuc noi vi chung ta 'rang thi ai chung ta ang song la thi ai cua c Maria' (Dien van trc Phan khoa Than hoc Giao hoang "Marianum", ngay 20 thang 10 nam 2020).

Me Maria mang lay Li Chua

Cuoi cung nhac lai y tng cua c Bien c XVI, c Maria trong Li Chua: Me noi va suy ngh vi Li Chua... Y tng cua Me phu hp vi y Thien Chua, y muon cua me la muon cung Thien Chua" (Verbum Domini, 27-28), c Thanh Cha nhan nh rang chnh nhng Li nay a nuoi dng long ao c bnh dan, von c uc ket mot cach t nhien ni c Me, dien ta va truyen tai "i song than hoc hien dien trong long ao c cua cac dan toc Kito giao, ac biet la nhng ngi ngheo [...]; mot i song than hoc c sinh ong bi tac ong cua Chua Thanh Than [...], hoa trai cua Tin Mng hoi nhap van hoa" (Evangelii Gaudium, 125-126). (CSR_6022_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page