500 vu cu cap bang trc thang

tai Benh vien Nhi ong Chua Hai ong

 

500 vu cu cap bang trc thang tai Benh vien Nhi ong Chua Hai ong.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 08-09-2021) - Trong 6 nam qua (2015), t khi c thanh cha Phanxico cho phep dung bai ap trc thang trong thanh Vatican e a cac benh nhan khan cap ti Nha thng Nhi ong Gesu Bambino, a co 500 vu cu cap c thc hien tai nha thng nay.

Nguyen t au nam 2021 en nay, co 65 cuoc cu cap tai benh vien nay, trong o co nhng vu suyt chet uoi hoac nhng chan thng v toan tnh t t, chan thng nao bo tram trong hoac nhng trng hp noi thng khan cap.

Nha thng nhi ong Chua Hai ong Giesu thuoc quyen s hu cua Toa Thanh va t bai au trc thang trong Vatican en benh vien ch cach hn 1 cay so. Ch can 6, 7 phut chay xe la co the ch cac em benh nhan t bai au en nha thng, hoac ngc lai.

Theo Hp ong gia Vatican va Benh vien ky hoi thang Bay nam 2015, cac trc thang co the ap khan cap ngay em xuong bai au nay e ch cac em benh nhan en hoac di chuyen t benh vien Chua Hai ong Giesu.

Benh vien Chua Hai ong Giesu la mot trong nhng trung tam ve khoa nhi ong noi tieng nhat tai Au chau. Moi nam benh vien nay cha tr hn 35.000 tre em t cac nc, khong ke cc em benh nhan trong nc va c cong nhan la ng hang au ve con so cac vu giai phau va ghep c phan rat phc tap". Ngoai ra, benh vien nay cung noi bat ve nhng cong trnh nghien cu cac th benh mi cua tre em.

(Roma.Corriere 6-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page