au kho Afghanistan co the tranh c

 

c Hong Y Parolin: au kho Afghanistan co the tranh c.

Ngoc Yen

Avellino (Vatican News 6-09-2021) - c Hong y Pietro Parolin, Quoc vu khanh Toa Thanh noi tai en thanh c Me Montevergine, Avellino cua Y, rang: "Nhng au kho cua ngi dan Afghanistan ang phai chu co the tranh c, neu phng Tay rut lc lng quan s mot cach co trat t".

Chua Nhat 05 thang 9 nam 2021, c Hong y Parolin en tham en thanh c Me Montevergine, va chu s Thanh le be mac c hanh viec ton vinh c Me. Nhan dp nay ngai tiep tuc khang nh lap trng cua Toa Thanh ve tnh hnh tai Afghanistan va van e tiem vac-xin.

Trc het, ve van e cua Afghanistan, Quoc vu khanh Toa Thanh noi: "Tnh hnh Afghanistan khong n gian: Ngi ta co the rut cac lc lng phng tay, nhng can theo mot cach trat t va khong tao ra au kho". c Hong y giai thch rang, Toa Thanh ang theo doi tnh hnh t quan iem nhan ao, no lc duy tr lien lac vi nhng ngi lam viec o. Giao hoi a co gang a linh muc va cac n tu cua Me Teresa ra khoi o, nhng thc ra cac linh muc va n tu khong muon ri xa cac em a c giao pho. Ngai nhan manh rang gia nhng canh bao lc can co nhng c ch yeu thng, e mang lai niem vui va hy vong rang chung ta co the lam c nhieu viec tot hn na.

Tiep theo, c Hong y ch ro rang Giao hoi khong tuan theo cac quy tac va luat le cua nc Y, ngai nhac lai nhng g c Thanh Cha a noi: chch vac-xin la mot hanh ong yeu thng chnh mnh va ngi khac, va o la mot hanh ong co trach nhiem, ong thi c Hong y mi goi cac tn hu can am oi dien vi nhng thach o do tnh trang khan cap ve sc khoe gay ra.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page