Bt nghe nhng li vo ch

va nghe Li Chua nhieu hn

 

c Thanh Cha Phanxico: Bt nghe nhng li vo ch va nghe Li Chua nhieu hn.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 5-09-2021) - "Moi ngay hay im lang mot chut va lang nghe, bt nghe nhng li vo ch va nghe Li Chua nhieu hn". ay la li c Thanh Cha Phanxico nhan nhu cac tn hu trong buoi oc kinh Truyen Tin vi cac tn hu hien dien tai quang trng thanh Phe-ro tra Chua Nhat 5 thang 9 nam 2021.

Trc khi oc kinh Truyen Tin, c Thanh Cha a suy t ve bai Tin Mng Chua Nhat XXIII Thng nien nam B, thuat lai viec Chua Gie-su cha lanh cho mot ngi b iec. T tat iec the ly, c Thanh Cha noi en tat iec nguy hiem hn, o la benh iec cua trai tim, cua noi tam, khien chung ta khong lang nghe Chua va tha nhan. Bi v chung ta co qua nhieu ieu e noi, nhieu viec e lam, nen luon voi vang, khong co thi gian e lang nghe tha nhan, nghe nhng nhu cau cua ho. Vi Chua cung the. Chung ta cau xin Chua nhieu ieu la ieu tot, nhng se la tot hn neu chung ta lang nghe Ngi. ay la ieu Chua yeu cau chung ta.

Bai huan du cua c Thanh Cha

Anh ch em than men, chao anh ch em!

Bai Phuc am cua phung vu hom nay thuat lai viec Chua Gie-su cha mot ngi b iec. ieu anh ong trong cau chuyen chnh la cach Chua a thc hien dau la. Ngi dan anh ta ra mot ben, at ngon tay vao lo tai anh ta, dung nc mieng boi len li anh ta, roi ngc len tri, keu len mot tieng va noi vi anh ta: "Ep-pha-tha!", ngha la: "Hay m ra!"

Trong nhng lan cha lanh khac, oi vi cac benh tat tram trong nh bai liet hay phong cui, Chua Gie-su khong thc hien nhieu c ch nh vay. Vay tai sao Chua lam tat ca nhng ieu nay, ngay ca khi ho ch yeu cau Ngi at tay tren ngi benh (xem c.32)? Co le v tnh trang cua ngi o co y ngha bieu tng ac biet va co ieu g o e noi vi tat ca chung ta. ieu o la g? Tat iec. Ngi nay khong the noi bi v anh ta khong the nghe thay. Chua Gie-su at ngon tay vao tai anh e cha lanh nguyen nhan khien anh ta gap kho khan.

Chng iec noi tam

Tat ca chung ta eu co oi tai, nhng rat thng xuyen chung ta khong the nghe thay. Co mot chng iec noi tam ma hom nay chung ta co the xin Chua Gie-su cham vao va cha lanh. No con toi te hn tat iec the ly, o la tat iec cua trai tim. Bi v voi va, v co qua nhieu ieu e noi va lam, chung ta khong the tm thay thi gian e dng lai va lang nghe nhng ngi noi vi mnh. Chung ta co nguy c tr nen khong the tiep nhan moi th va khong danh cho cho nhng ngi can c lang nghe. Toi ngh en nhng a con, nhng ngi tre, nhng ngi gia, en rat nhieu ngi khong can en li noi va nhng li giang day, nhng can c lang nghe.

Can lang nghe trc het

Chung ta hay t hoi: kha nang lang nghe cua toi nh the nao? Toi co xuc ong v cuoc song cua dan chung khong, toi co biet cach danh thi gian cho nhng ngi than thiet vi mnh khong? ay la ieu tat ca can lam, nhng cach ac biet la cac linh muc. Linh muc phai lang nghe dan chung, khong voi va bo i. Lang nghe va xem co the giup ho the nao, nhng ch sau khi lang nghe. Tat ca chung ta lang nghe trc roi tra li. Hay suy ngh ve cuoc song gia nh: bao nhieu lan chung ta noi trc khi lang nghe, lap lai nhng iep khuc y chang nhau! Khong biet lang nghe nen chung ta luon noi cung nhng ieu giong nhau. Nhng bat au oi thoai khong phai bang li noi ma bang s im lang; khong bang s khang khang, nhng bang cach kien nhan bat au lai e lang nghe ngi khac, nghe nhng met nhoc kho khan cua ho va nhng g ho mang trong long. Cha lanh trai tim bat au bang viec lang nghe.

Lang nghe Chua

ieu nay cung ung vi Chua. at ra vi Chua hang ong yeu cau cua chung ta la ieu tot, nhng se tot hn neu trc het chung ta biet lang nghe Ngi. Chua Gie-su yeu cau chung ta ieu nay. Trong Phuc am, khi ngi ta hoi Chua ieu ran th nhat la g, Ngi tra li: "Nghe ay, hi Israel". Roi Ngi noi them: "Ngi hay yeu men c Chua, Thien Chua cua ngi, het long# va yeu thng ngi than can nh chnh mnh" (Mc 12, 28-31). Nhng tren het Chua noi: "Hay lang nghe".

Chung ta co nh lang nghe Chua khong? La cac Ki-to hu, nhng oi khi vi hang ngan li noi chung ta nghe hang ngay, chung ta khong the tm thay mot vai giay e cho mot vai li cua Tin Mng vang len trong long chung ta. Chua Gie-su la Li: neu chung ta khong dng lai e lang nghe Ngi, th Ngi se i qua. Thanh Augustino a noi: "Toi s khi Chua i vuot qua". o la noi lo s e Ngi i vuot qua ma khong lang nghe Ngi. Nhng neu chung ta danh thi gian cho Tin Mng, chung ta se tm thay b quyet cho sc khoe tam linh cua chung ta. ay la lieu thuoc: moi ngay hay im lang mot chut va lang nghe, bt nghe nhng li vo ch va nghe them Li Chua. Chung ta hay nghe nhng li cua Chua Gie-su noi vi chung ta hom nay, nh trong ngay chu lanh nhan b tch ra toi: "Ep-pha-tha!", "Hay m ra!" Chua Gie-su i, con ao c m long on nhan Li Chua. Lay Chua Gie-su, xin m long con lang nghe Chua. Xin cha lanh trai tim con khoi s khep kn, khoi s voi vang va thieu kien nhan.

Xin c Thanh Trinh n Maria, ang a m long nghe Li a lam ngi trong cung long Me, giup chung ta moi ngay biet ngoan ngoan, kien nhan va chu y lang nghe li Con cua Me trong Tin Mng va ni cac anh ch em cua chung ta.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page