S Fatima Emmanuel - ngi Samaria nhan hau

cua ngi vo gia c va ngi ngheo Malaysia

 

S Fatima Emmanuel - ngi Samaria nhan hau cua ngi vo gia c va ngi ngheo Malaysia.

Hong Thuy

Kuala Lumpur (Vatican News 5-09-2021) - S Fatima Emmanuel la mot n tu Cong giao 57 tuoi, song thu o Kuala Lumpur cua Malaysia. T nam 2018, s ieu hanh" Ngoi nha Hy vong Samaria", mot trung tam danh cho ngi ngheo, ngi vo gia c, vi muc ch cung cap cho ho ni tru an va cac dch vu ho tr e ho co the hoa nhap vi cuoc song. Cau nguyen a them sc manh giup s vt qua nhng kho khan th thach.

C hoi cong tac vi cac ton giao

Moi ngay, s Fatima va mot so tnh nguyen vien cung cap 350 goi o an thc uong cho ngi ngheo tai trung tam Ngoi nha Hy vong Samaria. Nhng nhng han che cua ai dch a can tr cac dch vu quan trong cua s. Khi ai dch Covid-19 tan cong Malaysia va lenh cam van tren toan quoc c ap dung vao thang 3 nam 2020, s rat au long trc hoan canh cua ngi ngheo. S chia se: "Moi ngi khong c phep tu tap va do o nhng ngi vo gia c khong the en Ngoi nha Hy vong Samaria e dung ba. V vay, chung toi a phai thay oi cach lam cua mnh e ong goi thc pham va phan phat trc ca trung tam".

Tuy nhien, cach lam nay cung khong co hieu qua v Kuala Lumpur ap dung phong toa nghiem ngat, nhng ngi vo gia c b buoc phai ri khoi ng pho va tam tru trong cac ky tuc xa cong ong. S Fatima va cac tnh nguyen vien quyet nh en cac ni nay e cung cap t nhat 200 goi thc pham moi ngay. oi vi s, "ay la c hoi vang e lam viec cung vi nhng ngi thuoc cac tn ngng khac nhau va lam chng cho tnh yeu cua Chua Ki-to".

Nhng ieu ky dieu Chua a lam

S Fatima phai c canh sat cho phep ac biet e thc hien cac dch vu cua mnh. S noi: "That la cang thang khi phai gi can bang gia nhng khuon mat oi khat va nhng quy nh mi". Viec chuan b va giao thc an con kho khan hn v cac tnh nguyen vien thng xuyen lam viec cho Ngoi nha Hy vong Samaria gap kho khan khi en trung tam. Nhng ngi anh em vo gia c cua Nha tro Samaria a ho tr ho. S rat vui mng khi thay s bien oi cua nhng ngi vo gia c gi ay a tr thanh tnh nguyen vien tai ni ho lay thc an e sinh song.

Trung tam cung nhan c ien thoai t cac gia nh t nan va lao ong nhap c nc ngoai ang rat can c giup trong boi canh mat viec lam va thu nhap. S Fatima cung cap cho ho nhng g co the nhng cung gii thieu ho vi nhng ngi cung ch hng va cong ong. S chia se: "Trong nhng thi iem tot va xau, Chua a ban cho chung ta sc manh e tiep tuc. Toi co the lam chng cho nhieu ieu ky dieu a xay ra tai Ngoi nha Hy vong Samaria, ni chung toi a chng kien hai con ca va nam chiec banh c gia tang len nhieu".

n goi phuc vu ngi ngheo cao tuoi

S Fatima Emmanuel sinh ra trong mot gia nh Cong giao vao ngay 5 thang 3 nam 1964, tai th tran Taiping thuoc bang Perak cua Malaysia. S la con th hai trong gia nh co bon ngi con. Gia nh s khong ch co tinh than ton giao trong viec cau nguyen ma con trong hanh ong v ong noi cua s la mot giao ly vien. S ke: "T khi con nho, ong noi va cha me toi a day toi cach chia se vi ngi ngheo nhng g chung toi co". Niem khao khat c phuc vu ngi ngheo c gieo vao long s t thi th au a thoi thuc s tr thanh mot n tu.

Nam 20 tuoi, Fatima gia nhap dong Tieu muoi ngi ngheo, mot dong n do thanh n Jeanne Jugan ngi Phap thanh lap nam 1839. Dong co khoang 2,300 thanh vien 31 quoc gia va ac sung chnh cua dong la phuc vu nhng ngi ngheo cao tuoi. Theo trang web cua dong, cac n tu cua dong ang phuc vu khoang 13.000 ngi cao tuoi ngheo kho tren toan cau. Tinh than cua Thanh Jeanne Jugan a truyen cam hng cho s Fatima; s a tm thay niem vui trong "s nho be va khiem nhng trong Giao hoi va phuc vu nhng ngi ngheo cao tuoi".

Kinh nghiem c tin tai chau Phi

S Fatima a truyen giao nhieu nc khac nhau Chau Au, Chau Phi va Chau A trong hn 30 nam. S tr lai Malaysia vao nam 2014. Nhng kinh nghiem truyen giao a day cho s nhng bai hoc tuyet vi ve cuoc song. S chia se: " Chau Phi [Congo, Nigeria va Kenya], ngi dan a day toi rang ngi ta co the hanh phuc va hai long vi nhng g mnh co. Ngi dan a day toi niem tin vui ve gia au kho va chap nhan hoan canh ma chung toi ang gap phai. Ho day toi nhn thay ban tay cua Chua ngay ca gia chien tranh".

Ngi dan chau Phi cung e lai mot an tng sau am khac oi vi s. "Ho khong bao gi chat van Chua gia luc au kho. Thay vao o, ho biet n ve s cham soc quan phong cua Thien Chua. Cong ong Chau Phi a xay dng c tin cua toi e toi manh me hn va vui ve hn trong cuoc song".

Tr ve nha Malaysia, s Fatima phuc vu dong Kuala Lumpur. Vao nam 2015, s a en tham Carl's Kitchen Feeding Program, mot bep sup do Tong giao phan Kuala Lumpur ieu hanh. Cho en thang 6 nam 2018, bep an a cung cap nhng suat an mien ph cho nhng ngi ngheo va ngi gap kho khan. S Fatima vo cung xuc ong trc ve mat buon ba va boi roi cua nhng ngi en lay thc an tai Carl's Kitchen. Tuy nhien, s cha san sang tham gia vao s vu v s a phuc vu ngi ngheo trong nhieu thap ky.

Phuc vu tat ca ngi ngheo

Sau o, s quyet nh phuc vu ngi ngheo moi la tuoi, khong ch ngi gia. Sau hai nam phan nh, thong qua cac khoa tnh tam va linh hng, vao nam 2018 s a ri khoi dong e hoat ong oc lap, phuc vu tat ca nhng ngi vo gia c. c Tong Giam muc Julian Leow cua Kuala Lumpur a cho phep s thi hanh s vu cho nhng ngi vo gia c trong tong giao phan. S noi: "That khong de dang e ri khoi khu vc quen thuoc cua toi va cong oan cua toi, nhng Chua co mot giac m khac cho toi va cho cong viec cua Ngi".

S Fatima bat au en tham nhng ngi vo gia c va ngheo kho tren ng pho e cung cap thc pham va vat dung y te cho ho. Ngay sau o, mot nhom tnh nguyen vien a tham gia cung s. Ho cung nhau giai cu mot so ngi an ong vo gia c, a ho en cac c s cai nghien va giup ho tm viec lam.

Ngoi nha Hy vong Samaria

Vao thang 11 nam 2018, s a thanh lap Ngoi nha Hy vong Samaria cho nhng ngi vo gia c. Tai trung tam, nhng ngi vo gia c c an sang va an tra t th Hai en th Bay. Ho co the tam ra va giat quan ao. Ho co the lai bao lau ho khong co ni nao e i. Hai lan mot thang, cac bac s Cong giao kham benh mien ph cho ho. Cac tu nhan giup trong viec duy tr trung tam. S Fatima va cac tnh nguyen vien to chc sinh nhat cho cac tu nhan va cac le hoi nh Tet Nguyen an, Eid, Diwali va Giang sinh tai trung tam nh mot c ch tham nhuan tinh than gia nh va tnh cam than thuoc.

S Fatima noi rang ho can mot ni ln hn va tot hn e phuc vu va cai tao nhieu ngi vo gia c hn. Vao thang 4 nam 2020, s thue mot toa nha hai tang Selangor. Nha tro Samaria mi nay la mot ni tru an tam thi va co bay tu nhan.

Cau nguyen la sc manh e vt qua th thach

Niem tin manh liet vao Thien Chua va li cau nguyen a mang lai cho s Fatima ngh lc e vt qua moi th thach. S tin rang Chua a va ang cung cap tat ca cac nhu cau ve tinh than va vat chat cho Ngoi nha Hy vong Samaria bao gom cac tnh nguyen vien, nha hao tam, nhng ong gop va viec cai tao ngi vo gia c. S noi: "Chung ta khong the la ngi truyen giao neu khong cau nguyen v cau nguyen la mot phan thiet yeu cua s menh truyen giao. Chung ta phai tin rang Chua se khong bo ri ngi ngheo va ho rat quy gia oi vi Ngi".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page