c Thanh cha tiep kien to chc

"Cac v lanh ao v hoa bnh"

 

c Thanh cha tiep kien to chc "Cac v lanh ao v hoa bnh".

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 04-09-2021) - Sang ngay 04 thang 9 nam 2021, c Thanh cha Phanxico a tiep kien 16 thanh vien cua To chc "Cac v lanh ao v hoa bnh" (Leaders pour la paix) va ngai keu goi rut ra nhng ieu tch cc t nhng cuoc khung hoang hien nay, va gop phan vao viec xay dng hoa bnh tren hai bnh dien: van hoa va cac to chc cong quyen.

To chc "Cac v lanh ao v hoa bnh" do ong Jean-Pierre Raffarin, cu Thu tng Phap (2002-2005) thanh lap. Phng phap hoat ong cua to chc nay la gop phan xay dng hoa bnh bang cach bao ong cho d luan va chnh quyen ve nhng hiem hoa e doa hoa bnh.

Ngo li trong buoi tiep kien, c Thanh cha nhac en thi iem hien nay co nhieu khung hoang, va ai dch cang gop phan gia tang nhng c cc cua dan chung, nhat la cuoc song cua nhng ngi ngheo nhat. Ngai noi:

"ng trc nhieu cuoc khung hoang ve chnh tr va moi trng ang gia tang, nh nan oi, vo trang hat nhan, v.v. s dan than cua chung ta cho hoa bnh khong bao gi can thiet va khan cap nh ngay nay. Thach o ay la giup cac chnh quyen va cong dan ng au vi cac cuoc khung hoang nay nh mot c may. V du, mot so tnh trang khung hoang ve moi trng, - rat tiec tr nen tram trong hn v ai dch - co the va phai kch thch thai o trach nhiem hn na, trc tien t pha cac v lanh ao cap cao nhat, roi ti cac cap di. Thc te chung ta thay nhieu khi t ha tang c neu len nhng yeu cau va e ngh oi pho.

c Thanh cha cung nhan xet ai dch cung gay khung hoang cho cach hanh ong chnh tr, nhng ca tnh trang nay cung co the la c may e thang tien mot nen chnh tr tot ep hn, neu khong th cong ong the gii khong the phat trien, e co kha nang thc thi tnh huynh e i t pha cac dan nc. Nen chnh tr trong vien tng nay c thc hien, va nh mot kien truc va nh mot nganh thu cong kien tao hoa bnh (Ft 228-235): e xay dng hoa bnh can ca hai ieu: kien truc, trong o co s can thiep cua cac to chc khac nhau trong xa hoi, va "thu cong" ngha la phai co s can d cua tat ca moi ngi, ca nhng lanh vc nhieu khi b gat bo va tr nen vo hnh".

(Rei 4-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page