Bau kh mong i tai ai hoi Thanh The Quoc te

 

Bau kh mong i tai ai hoi Thanh The Quoc te.

Ngoc Yen

Budapest (Vatican News 4-09-2021) - Trong cuoc phong van danh cho Hang tin Sir cua Hoi ong Giam muc Y, c Hong y Peter Erdo, Tong Giam muc cua Esztergom-Budapest, cho biet, trong nhng ngay nay, tai Hungari cac tn hu ang song trong tinh than ch mong ln ai hoi Thanh The. S iep ma ai hoi muon gi en cac tn hu o la: "Chung ta khong n oc. Chua nhn the gii bang mot tnh yeu vo bien".

ai hoi Thanh The Quoc te bat au t Chua nhat 05 en 12 thang 9 nam 2021, quy tu ai dien cua tat ca cac Giao hoi tren the gii, ngay ca cac quoc gia ang co xung ot. Trong mot tuan cac tn hu gap g, cau nguyen va chia se kinh nghiem.

Trong cuoc phong van, c Hong y Peter Erdo cho biet tai Budapest, moi ngi ang rat mong i nhng ngay nay, bi v s kien nay a c chuan b trong nhieu nam va a b hoan lai do ai dch. Ngai noi, s iep ma ai hoi Thanh The muon gi en cac tn hu la: "Chung ta khong n oc. Chua nhn the gii vi tnh yeu vo bien". c Hong y noi them: "Mot s iep khac ma ai hoi muon gi en cac tn hu la: Nhan loai co mot muc ch va song co y ngha. Thien Chua co ke hoach nhan t cho moi ngi va cho tat ca. Chua muon chung ta hanh phuc. Chung ta c tao dng cho i song vnh cu va hanh phuc. Trong cuoc hanh trnh xuyen suot lch s va ca trong i song ca nhan, Chua Giesu vi chung ta. Va ieu nay, oi vi ngi Cong giao, chung ta bieu lo mot cach to tng trong viec th lay va c hanh Thanh The".

Theo c Hong y, ai hoi Thanh The dien ra trung tam cua mot chau Au ang b tuc hoa manh me. V the, moi ngi khao khat cuoc gap g vi Chua Giesu. ieu nay thay ro trong thi ai dch, cac c hanh phung vu b han che. Chnh trong Chua Giesu chung ta co the c tai sinh mot cach tron ven. Chua Giesu luon tre trung. Chnh Ngi lam cho chung ta nen ti tre trong mot cong oan hoac Giao hoi. Chung ta khong lo s neu trong mot giai oan lch s nao o, chung ta tr nen yeu uoi ve the chat. Vi n Chua, s tai sinh la ieu co the. Nhng chung ta cung phai co trach nhiem. V vay chung ta cau xin sc manh e ng pho vi nhng th thach".

Lien quan en viec c Thanh Cha se en chu s Thanh le be mac ai hoi, c Hong y tin rang c Thanh Cha se mang en s khch le, "S tai sinh cua Giao hoi va cac hnh thc song cua tnh huynh e". Theo c Hong y, c Thanh Cha se noi ve Chua Kito Thanh The, mau nhiem trung tam cua c tin va cuoc song chung ta. Ngai cung se noi ve trach nhiem lam viec cho s tai sinh cua Giao hoi va san sang trao ban s song cho cac hnh thc cua tnh huynh e.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page