c Thanh Cha tiep phai oan cua

"To chc cac nha Lanh ao v Hoa bnh"

 

c Thanh Cha tiep phai oan cua "To chc cac nha Lanh ao v Hoa bnh".

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 4-09-2021) - Trong cuoc tiep kien danh cho cac thanh vien cua "To chc cac nha Lanh ao v Hoa bnh" en t mot so mien tren the gii vao sang ngay 4 thang 9 nam 2021, c Thanh Cha Phanxico khuyen khch ho dan than cho hoa bnh va mot xa hoi cong bang va huynh e hn.

Ngo li vi phai oan, sau khi nhac lai boi canh hien tai vi nhng hau qua cua ai dch ve kinh te va xa hoi, ac biet oi vi ngi ngheo; no khong ch lam ngheo gia nh nhan loai qua nhieu the he nhng con gieo rac nhieu hoang vang va gia tang cang thang, c Thanh Cha nhan manh: "oi mat vi s toi te cua nhieu cuoc khung hoang chnh tr va moi trng hp lai - nan oi, kh hau, vu kh hat nhan, va mot so khac - s dan than cua quy v cho hoa bnh cha bao gi can thiet va cap bach nh hien nay".

Vai tro xay dng

Theo c Thanh Cha, thach o c a ra la giup cac nha cam quyen va cong dan oi mat vi cac van e quan trong nh mot c hoi. Va trong s nang ong chnh tr xa hoi nay, cac thanh vien cua to chc co the ong mot vai tro xay dng, chu yeu bang cach boi dng kien thc tot ve cac van e va nguyen nhan goc re cua chung.

S tham gia cua cac the che va ca nhan

c Thanh Cha nhan nh rang e xay dng hoa bnh, can ca s to chc cua cac the che khac nhau cua xa hoi va viec thc hien cua tat ca moi ngi, ngay ca nhng lnh vc thng b loai tr hoac vo hnh. Do o, theo c Thanh Cha, can phai lam viec tren ca hai cap o van hoa va the che.

Van hoa gap g

Trc het can co vo van hoa cua cac gng mat, at trong tam tren nhan pham, ton trong lch s cua ho, ac biet la lch s b thng ton va b gat ra ben le. "o cung la mot nen van hoa gap g, trong o chung ta lang nghe va chao on anh ch em cua chung ta, vi "s tin tng vao nhng ieu tot ep co trong long con ngi".

Hp tac va oi thoai

cap o the che can phai khuyen khch oi thoai va hp tac a phng, bi v cac hiep nh a phng am bao tot hn cac hiep nh song phng viec "cham lo cho cong ch thc s cua toan cau va bao ve cac quoc gia yeu nhat" (Fratelli Tutti 174 ). c Thanh Cha mi goi: Trong moi trng hp, "chung ta ng dng lai tren cac cuoc thao luan ly thuyet, chung ta hay tiep xuc vi nhng vet thng, hay cham vao da tht cua nhng ngi chu ton thng" (Fratelli Tutti 261). (CSR_5935_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page