Giam oc en thanh Lo c

xin ho tr muc vu

 

Giam oc en thanh Lo c xin ho tr muc vu.

G. Tran c Anh, O.P.

Lourdes (RVA News 04-09-2021) - c ong Olivier Ribadeau Dumas, Giam oc Trung tam Thanh Mau Lo c, ben Phap xin cac tn hu ho tr cac hoat ong muc vu tai en thanh nay.

Trong th cong bo tren trang mang cua en thanh, c ong Dumas viet: "Tai en thanh, chung toi khong ne quan co gang e nhieu ngi hn co the cam nghiem n thanh ac biet tai Lo c". Cong tac nay hien do 240 nhan vien va hang ngan ngi thien nguyen thi hanh va co nhieu dch vu can phai thc hien. Phan ln tai chanh cua en thanh en t cac tn hu hanh hng, nhng nam nay Lo c ch co 20% cac cuoc hanh hng theo oan en ay. V the, so tien do cac tn hu dang cung va giup giam sut, va so thu t nha tro rat thap.

V the, c ong Ribadeau Dumas xin cac tn hu ho tr. Ket toan chi thu trong 6 thang au nam 2021 cho thay co mot vai tia hy vong e tranh s tham thung, nhng c ong Giam oc van keu goi long quang ai cua cac tn hu va noi rang: "Toan the en thanh Lo c c hnh thanh vi s on tiep vo ieu kien: d nhien la Hang a c Me, nhng ca viec on tiep cac benh nhan, cac c cau ha tang cho ngi tre, ang Thanh Gia, hai Vng cung thanh ng, quang trng, cac nha nguyen anh sang. Tat ca ngan khoan dang cung chung toi nhan c la e phuc vu s mang on tiep va pho bien s iep cua c Me. Anh ch em biet rang tai ay nhng ngi be nho, mong manh nhat, cac benh nhan hang au va tnh huynh e c song thc hang ngay do cac nhan vien y te, la mot dau ch oi vi Giao hoi va xa hoi chung ta".

Th cua c ong Dumas cho biet them rang: "en thanh c Me Lo c ang hoi sinh vi s hien dien cua cac tn hu hanh hng, ang lac quan nhn ve nam 2021, vi hy vong nam 2022 co the tot ep hn. c g tat ca nhng ngi a khong the en Lo c trc ay, nay co the to chc cac cuoc hanh hng."

(Vatican News 1-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page