Tuan hanh tai Hoa Ky

phan oi s bach hai cac Kito hu Afghanistan

 

Tuan hanh tai Hoa Ky phan oi s bach hai cac Kito hu Afghanistan.

Ngoc Yen

Washington (Vatican News 3-09-2021) - Vao ngay 25 thang 9 nam 2021, e the hien tnh lien i, nang cao nhan thc ve tnh trang cac Kito hu b bach hai tren the gii, ac biet Afghanistan, tai Washington se dien ra cuoc tuan hanh phan oi cac cuoc bach hai nay.

Theo co Gia Chacon, Chu tch cua to chc Kito "For The Martyrs - V cac V T ao", va cung la ngi ng ra to chc s kien, hien nay co hn 340 trieu ngi tren the gii b bach hai v c tin Kito: ay la nhom ton giao ln nhat b bach hai tren the gii.

Co Gia Chacon noi: "Tat ca chung ta eu biet nhng g ang xay ra trong nhng ngay nay Afghanistan. Cac Kito hu b truy tm va giet hai. ieu nay xay ra nhieu ni tren the gii nhng t ngi biet en. ay la ly do tai sao chung toi to chc cuoc tuan hanh tai Washington v cac v t ao".

Co Chacon cho biet them, s kien d kien co hn 1,000 ngi tham gia trong trang phuc mau o. Moi ngi se thc hien cuoc tuan hanh v va vi cac Kito hu thuoc cac Giao hoi Kito. Chu tch For The Martyrs noi: "Theo toi, oi vi van e nay, chung ta phai hiep nhat trong mot tieng noi, nh than mnh Chua Kito, v tat ca ngi dan Hoa Ky, nh nhng ai dien cua anh ch em chung ta ang b bach hai".

Theo chng trnh, lo trnh cuoc tuan hanh se bat au t National Mall. T ay, cac tham d vien se i en Nha Trang e tiep tuc en khach san JW Marriott, ni se to chc "em cac v T ao".

Trong em nay, moi ngi se c nghe chng ta cua cac Kito hu b bach hai va li chng cua nhng ngi au tranh cho ieu nay. Phat bieu tai "em cac v T ao", ngoai co Chacon, con co ong David Curry, Chu tch to chc "Open Doors - Nhng canh ca M" Hoa Ky, va mot so ngi khac. (Sir. 02/9/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page