c Thanh Cha tiep to chc "Arche"

chuyen giup cac ba me va tre em de b ton thng

 

c Thanh Cha tiep to chc "Arche" chuyen giup cac ba me va tre em de b ton thng.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 2-09-2021) - Tiep cac thanh vien cua to chc "Arche" vao sang ngay 2 thang 9 nam 2021, c Thanh Cha Phanxico cam n ho a on tiep va giup cac ba me va tre em de b ton thng, vi cung cach cua Thien Chua, o la gan gui, du dang va cam thong.

Nam 1991, cha Giuseppe Bettoni thanh lap mot hiep hoi nham giup nhng tre em b nhiem HIV va gia nh cua cac em. Nam 2013, hiep hoi tr thanh mot to chc. Ngay nay, to chc phi li nhuan "Arche" ong hanh cung tre em va cac gia nh de b ton thng trong viec xay dng s oc lap ve xa hoi, nha va cong viec bang cach cung cap cac dch vu ho tr va cham soc.

c Thanh Cha cam n cong oan a en gap ngai va ke cho ngai nghe hoat ong cua ho, "khong ch bang li noi, nhng con bang gng mat va s hien dien". Ngai ac biet cam n cha Giuseppe Bettoni ve hoat ong cua cha trong 30 nam qua, t khi cha bat au cong viec on tiep cac ba me va tre em.

Dau ch hy vong

Giai thch ve ten cua cong oan, "Arche", "gi len nguon goc, s khi au", c Thanh Cha noi: "t ban au co Tnh yeu, tnh yeu cua Thien Chua. Tat ca nhng ieu la s song, la tot ep, tot lanh va chan that eu en t o, t Thien Chua, ang la Tnh yeu, nh s song con ngi en t trai tim va cung long cua ngi me, nh t trai tim va cung long cua Me Chua Giesu, ang la Tnh yeu nhap the, a sinh ra".

Theo luan ly nay, c Thanh Cha noi tiep, t ban au co nhng gng mat. oi vi to chc "Arche", o la gng mat cua cac ba me va tre em ma cong oan on tiep va giup e giup ho thoat khoi bao lc va oi x tan te. Ngai e cao s tiep on cua to chc nh dau ch hy vong trc het cho nhng phu n va tre em nay.

c Thanh Cha nhan xet rang to chc "Arche" a chuyen bc anh xinh ep va quen thuoc cua c Me va Chua Hai ong thanh mot trai nghiem cu the, c tao nen t nhng cau chuyen va nhng khuon mat cu the. No chac chan co nhng van e, kho khan, gian kho... Nhng ong thi cung co niem vui, niem vui khi thay rang s chia se m ra nhng con ng t do, tai sinh, nhan pham. (CSR_5887_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page