Hay suy ngh ve cach chung ta song c tin

 

Tiep kien chung cua c Thanh cha: Hay suy ngh ve cach chung ta song c tin.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 01-09-2021) - Luc 9 gi sang, th T 01 thang 9 nam 2021, c Thanh cha Phanxico a tiep kien chung khoang 2,500 tn hu hanh hng, tai ai Thnh ng Phaolo VI, noi thanh Vatican. Gan buc cao, ni c Thanh cha va cac v phu giup ngoi, co hai hang cac benh nhan va nhng ngi khuyet tat ngoi tren xe lan.

ay la buoi tiep kien chung th 26 tnh t au nam 2021. Sau khi c Thanh cha lam dau thanh gia m au, 8 linh muc lan lt oc bang 8 ngon ng khac nhau oan th cua thanh Phaolo gi tn hu thanh Galat, oan 3.

Lang nghe Li Chua

"Hi nhng ngi Galat kh khao, ai a me hoac anh em la nhng ngi a c thay hnh anh c Giesu Kito chu ong inh vao thap gia phi bay trc mat? Toi muon anh em cho toi biet ieu nay thoi: [...] Anh em a kh khao en o, sau khi bat au trong Thanh Linh, gi ay anh em muon ket thuc trong xac tht sao?"

Bai huan giao

Tiep o, c Thanh cha trnh bay bai th 7 trong loat bai giao ly ve th thanh Phaolo gi tn hu Galat. Bai nay co ta e la: "Nhng ngi Galat kh khao ".

c Thanh cha noi: Anh ch em than men, chao anh ch em!

Trong cac bai giao ly trc ay, chung ta a thay thanh tong o Phaolo to cho cac tn hu Kito au tien tai Galat thay that la nguy hiem dng nao khi ho bo con ng a khi s bang cach on nhan Tin mng. Thc vay, nguy c la ri vao thai o vu hnh thc va choi bo pham gia mi ma ho a nhan lanh. oan th ma chung ta va nghe khi au phan th hai cua la th. Cho en nay, thanh Phaolo a noi ve cuoc song cua ngai, hoan toan phuc vu viec rao giang Tin mng. Nay ngai trc tiep chat van nhng ngi Galat: ngai at ho trc nhng chon la ho a thc hien va tnh trang hien nay cua ho, co the lam tieu tan kinh nghiem n thanh ho a song.

Ly do nhng li nghiem khac cua thanh Phaolo

Nhng li ma thanh Phaolo noi vi ngi Galat chac chan la khong co tnh cach lch s. Trong cac th khac, ta de tm thay thanh ng "anh em", hoac la "anh em rat than men", ay th khong. Ngai noi mot cach tong quat la "Nhng ngi Galat" va hai lan ngai goi ho la "nhng ngi kh khao". Thanh nhan lam nh the khong phai v ho thieu thong minh, nhng v, hau nh vo tnh ho co nguy c anh mat niem tin ni Chua Kito ma ho a on nhan vi tat ca s hang say. Ho kh khao v khong nhan thay rang nguy c la anh mat kho tang qu gia, ve ep cua s mi me cua Chua Kito. S kinh ngac va au buon cua thanh Tong o la ieu hien nhien. Thanh nhan cam thay cay ang, va kch thch nhng tn hu Kito ay hay nh lai lan loan bao au tien ngai a thc hien, qua o thanh nhan cong hien cho ho c hoi thu ac t do, mot ieu ma ho khong ng cho en bay gi.

Chu ch cua thanh Phaolo

Thanh Tong o ngo li vi nhng ngi Galat bang nhng cau hoi, vi y hng anh ong lng tam cua ho. ay la nhng cau hoi co tnh chat hung bien, v ngi Galat biet rat ro rang viec ho at c niem tin ni Chua Kito, la thanh qua n thanh ho a nhan lanh qua s rao giang Tin mng. Li ma ho a nghe t thanh Phaolo qui trong tam vao tnh thng cua Thien Chua, c bieu lo tron ven trong cai chet va s song lai cua Chua Giesu. Thanh Phaolo khong the tm ra kieu noi nao co sc thuyet phuc hn la thanh ng ma co le ngai a nhieu lan lap lai cho ho trong cac bai giang: "Toi song nhng khong con la toi song, ma la Chua Kito song trong toi. Va cuoc song nay, toi ang song trong than xac, toi song trong niem tin ni Con Thien Chua, ang a yeu thng toi va a nop mnh v toi" (Gl 2,20). Thanh nhan khong muon biet ai khac ngoai Chua Kito chu ong anh (Xc 1 Cr 2,2). Nhng ngi Galat phai nhn bien co ay, va khong e mnh b phan tam v nhng loan bao khac. Tom lai, y hng cua thanh Phaolo la don cac Kito hu vao mot v the e ho nhan thc ieu quan trong ay va ng e mnh b me hoac v nhng tieng noi quyen ru muon a ho ti mot th ao c khac, ch da tren s tuan gi t m cac gii luat.

Y thc cua ngi Galat

ang khac, nhng ngi Galat hieu ro ieu ma thanh Tong o am ch. Chac chan ho a cam nghiem hoat ong cua Chua Thanh Linh trong cac cong oan: cung nh trong cac giao oan khac, gia ho cung co bac ai va nhng oan sung khac c bieu lo. B don, ho buoc long phai tra li rang ieu ma ho a song la ket qua s mi me cua Thanh Linh. V the khi au viec ho en vi c tin la do sang kien cua Thien Chua, ch khong phai cua con ngi. Chua Thanh Linh la v gi vai chnh trong kinh nghiem cua ho; gi ay at Chua xuong hang th yeu e danh u tien cho nhng cong viec cua mnh th that la ieu kh khao.

Ap dung cho chung ta

c Thanh cha khang nh rang: "Qua cach thc o, thanh Phaolo cung mi goi chung ta hay suy t ve cach chung ta song c tin. Tnh yeu Chua Kito chu ong anh va song lai co trung tam cuoc song hang ngay cua chung ta nh nguon n cu o, hoac chung ta hai long vi vai hnh thc ton giao e lam cho lng tam chung ta ngu yen han? Chung ta co gan bo vi kho tang qu gia, vi ve ep s mi me cua Chua Kito, hay chung ta a chuong cai g thu hut chung ta trong luc nay nhng roi chung ta cho chung ta trong rong trong tam hon? Nhng ieu phu du thng xuat hien trong cuoc song thng nhat cua chung ta, nhng chung la mot ao tng au buon, khien chung ta song hi ht va ngan can viec phan nh xem au la ieu thc s ang song. Dau sao chung ta hay duy tr xac tn rang, ca khi chung ta b cam do la xa Chua, Chua van tiep tuc rong ban cac n cua Ngai. o la ieu thanh Tong o lap lai vi nhng ngi Galat, khi nhac nh ho rang Chua Cha "ban doi dao Thanh Linh va thc hien nhng phep la gia chung ta" (3,5). Thanh nhan dung th hien tai, "ang ban", "ang hanh ong", ch khong phai th qua kh. V, mac du tat ca nhng kho khan chung ta co the gay ra cho hoat ong cua Chua, Chua khong bo ri chung ta nhng van vi chung ta trong tnh yeu thng xot cua Ngai. Vay chung ta hay cau xin n khon ngoan luon nhan thc thc tai ay.

Chao tham va nhan nhu

Sau bai giao ly bang tieng Y tren ay, 8 linh muc thong dch vien lan lt chuyen y tom lc bai giao ly cua c Thanh cha, kem theo li chao tham va nhan nhu cua ngai.

Bang tieng Phap, c Thanh cha nhac nh rang: "thang Chn anh dau au nien hoc mi cua bao nhieu sinh vien hoac hoc sinh va giao chc, va nhieu ngi bat au lam viec lai sau thi gian ngh he. Toi cau xin n khon ngoan cua Chua Thanh Linh c ban cho moi ngi trong anh ch em, e gia nhng vat va va kho khan, tnh yeu thng xot cua Thien Chua luon ong hanh vi anh ch em."

Khi chao bang tieng Ba Lan, c Thanh cha noi: "Xin Chua Thanh Linh lam cho tam hon anh ch em c tran ay niem tin, cay, men e trong cuoc song hang ngay, anh ch em luon la nhng chng nhan cua Chua Kito, qua viec cham ch cau nguyen, qua i song b tch va cac cong viec t bi bac ai."

Bang tieng Y, c Thanh cha ac biet nhac en cac tn hu thuoc giao phan Cuneo va Fossano bac Y, do c giam muc Piero Delbosco hng dan, nhan dp cong ngh giao phan. Ngai noi: "Toi cau mong cong ngh nay co the la mot hanh trnh canh tan tinh than, trong tnh hiep thong va ong trach nhiem."

c Thanh cha cung chao tham cac n tu Tha Sai Phan Sinh Ngoi Li Nhap The, ang nhom Tong tu ngh, va ngai khuyen khch cac ch tiep tuc vui mng theo Chua Kito".

Sau cung, nh thng le, c Thanh cha noi: "toi ngh en nhng ngi gia, ngi tre, cac benh nhan va cac oi tan hon, ong thi cau xin Chua tuon o an phuc cho ho. Hong an khon ta cua Chua la sc manh cu o, cung co va nang trong hanh trnh cuoc song".

Buoi tiep kien ket thuc vi Kinh Lay Cha va phep lanh cua c Thanh cha.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page