Giam oc en thanh c Me Lo c

keu goi tn hu ho tr en thanh

 

Giam oc en thanh c Me Lo c keu goi tn hu ho tr en thanh.

Hong Thuy

Lourdes (Vatican News 2-09-2021) - Trong th gi cho cac tn hu, c ang tren trang web cua en thanh c Me Lo c, c ong giam oc en thanh, Olivier Ribadeau Dumas, xin cac tn hu ho tr cho cac hoat ong muc vu tai trung tam Thanh Mau nay.

Trong th, c ong Dumas viet: "Tai Thanh a, chung toi khong tiec no lc e cang nhieu ngi cang tot co the trai nghiem an sung oc nhat cua Lo c".

Ngai cho biet, hoat ong muc vu tai ay c thc hien bi cac linh muc, tu s nam n, 240 nhan vien va hang ngan tnh nguyen vien. Hau het cac nguon lc cua Thanh a en t nhng ngi hanh hng, nhng nam nay Lo c ch on 20% so lng cac cuoc hanh hng c to chc. So tien dang cung a giam va doanh thu t dch vu khach san rat thap. V the, c ong xin cac tn hu ho tr.

c ong Giam oc en thanh noi them: "Toan bo Thanh a Lo c cua chung ta c tao nen bi long hieu khach vo ieu kien: Hang a c Me cung la ni chao on cac benh nhan, c s ha tang cho nhng ngi tre tuoi, ang Thanh gia, en th, cac nha nguyen."

Giai thch ve so tien c dang tang cho en thanh, c ong Dumas noi: "Ve c ban, tat ca nhng qua tang ma chung toi nhan c eu nham phuc vu s menh on tiep va chieu toa S iep ma c Trinh N Maria a chuyen giao. Anh ch em biet ro ieu o. ay, nhng ngi be nho nhat, mong manh nhat, benh tat eu c u tien hang au va tnh huynh e song hang ngay vi cac nhan vien benh vien la mot dau hieu cho Giao hoi va cho xa hoi cua chung ta".

en thanh c Me Lo c ang tr lai cac sinh hoat bnh thng. c ong giam oc hy vong rang nam sau se tot hn va hy vong rang tat ca nhng ngi a khong the tr lai Lo c co the to chc lai cac chuyen i cua ho. "

c ong Dumas ket luan: "Toi het long cam n anh ch em ve s ong gop cua anh ch em. en thanh cua chung ta can c ho tr. Cung vi cac anh em tuyen uy cua Thanh a, di anh nhn cua c Me Lo c, anh ch em hay yen tam ve nhng li cau nguyen cua chung toi danh cho cac anh ch em tai Hang a c Me Massabielle". (CSR_5883_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page