Khong the tham d

ai hoi Thanh The Budapest do ai dch,

Giao hoi Philippines to chc ai hoi online

 

Khong the tham d ai hoi Thanh The Budapest do ai dch, Giao hoi Philippines to chc ai hoi online.

Hong Thuy

Manila (Vatican News 14-08-2021) - V ai dch, cac tn hu Philippines khong the en Budapest e tham d ai hoi Thanh The lan th 52, cac giam muc Philippines quyet nh se to chc ai hoi Thanh The di hnh thc trc tuyen.

Cac giam muc Philippines a nh gi mot phai oan gom 500 tn hu en tham d ai hoi Thanh The tai Budapest, Hungary, t ngay 5 en 12 thang 9 nam 2021, nh mot phan trong chng trnh mng ky niem 500 nam Ki-to giao c rao giang en nc nay. Tuy nhien, do ai dch, cac giam muc Philippines phai huy bo ke hoach nay.

Thay vao o, hoi au thang 8 nam 2021, cac giam muc Philippines a thong bao se to chc ai hoi Thanh The toan quoc trc tuyen trong tnh lien i vi ai hoi tai Budapest. ai hoi se c to chc tai Nha th Giao x c Me Tru cot, con c goi la Nha th Santa Cruz, Manila vao ngay 11 thang 9 nam 2021. Nha th la en thanh Thanh The cua Tong Giao phan Manila.

Cha Miguel Garcia, Tong Th ky ieu hanh cua Uy ban giam muc ve cac ai hoi Thanh The quoc te cho biet, "Nha th Santa Cruz se la trung tam cua hoat ong nhng tat ca cac cuoc noi chuyen se c ghi am trc va se c phat trc tuyen".

ai hoi Thanh The quoc te lan th 52 tai Budapest

Do ai dch, ai hoi Thanh The quoc te lan th 52 tai Budapest a c di t thang 9 nam 2020 sang thang 9 nam 2021. ai hoi se bat au vao luc 3 gi chieu gi a phng Chua Nhat ngay 5 thang 9 nam 2021 tai Quang trng cac Anh hung, vi nghi thc khai mac bao gom phan trnh dien cua mot ca oan 1,000 ca vien. Sau o Thanh le khai mac se c ai dien cua c Thanh Cha c hanh vao luc 4 gi. Thanh le co s tham d cua cac hoc sinh cac trng Cong giao Hungary va trong Thanh le nhieu em se rc le lan au.

Th Hai ngay 6 thang 9 nam 2021, bat au nam ngay cac s kien tai Trung tam Trien lam va ai hoi Hungexpo Budapest. Thanh le ket thuc ai hoi se do c Thanh Cha chu s vao sang Chua Nhat 12 thang 9 nam 2021 tai Quang trng cac Anh hung.

Nhieu Hong y khap nam chau se tham d s kien trong t cach la nhng ngi hng dan cac buoi cau nguyen ban sang cua ai hoi, day giao ly, trnh bay chng t va hoi thao.

c Tong Giam muc Jose Palma cua Cebu, Philippines, ang d tnh tham d ai hoi Thanh The Quoc te. Theo truyen thong, mot giam muc t nc to chc ai hoi lan trc se c hanh mot Thanh le trong tuan. ai hoi Thanh The bat au tai Phap vao nam 1881 va sau o thng c to chc 4 nam mot lan, tai cac quoc gia khac nhau.

ai hoi Thanh The gan nhat c to chc tai Cebu, Philippines vao nam 2016. Khoang 12,000 ngi a tham d cac s kien trong tuan le ai hoi va khoang mot trieu ngi a tham d Thanh le be mac. (CNA 13/08/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page