Cac giam muc Slovakia mi goi tn hu tham d

cac cuoc gap g vi c Thanh Cha Phanxico

 

Cac giam muc Slovakia mi goi tn hu tham d cac cuoc gap g vi c Thanh Cha Phanxico.

Hong Thuy

Bratislava (Vatican News 30-08-2021) - Trong th muc vu gi cac tn hu Slovakia nhan chuyen vieng tham cua c Thanh Cha Phanxico, cac giam muc Slovakia nhan manh s vu cua c Thanh Cha trong chuyen vieng tham, o la cung co c tin cho cac tn hu va trnh bay vi ho nhng ieu Chua muon. Cac ngai mi goi cac tn hu nhiet thanh tham d cac s kien.

S vu cung co c tin

Cac giam muc nhac lai muc ch cua chuyen vieng tham nh chnh c Thanh Cha a bay to trong Tong th cua ngai nhan dp Nam i song thanh hien 2014: la ngi ke v thanh Phero, "ngi c Chua uy thac s vu cung co anh em mnh trong c tin".

Theo cac giam muc Slovakia, nh c the hien trong khau hieu va logo cua chuyen vieng tham Slovakia va trong toan bo linh ao cua c Thanh Cha, "c Thanh Cha Phanxico, ngi sung knh c Me, ngi a cong bo Nam Thanh Giuse, hien ang en e khuyen khch chung ta tin manh me sau sac hn na vao Chua Giesu; Chua Giesu song ong va hien dien cach hu hieu, gan gui vi moi ngi".

S vu n nhat

Tiep en, cac giam muc giai thch ve s n nhat trong s vu cua c Thanh Cha: Trc het, nh mot Giao hoang, ngai la ngi xay cau, the hien qua cuoc gap g ai ket vi cac ai dien cua cac Giao hoi. Th hai, nh mot muc t tot lanh cua cac vung ngoai bien, the hien qua cuoc vieng tham cac n tu dong Me Teresa Petrzalka va cong ong ngi Rom tai Lunk. Va cuoi cung, nh mot ngi anh, mot ngi thay va mot tong o, trong cuoc gap g cac giam muc, linh muc va tu s va trong cuoc gap g gii tre.

Cac giam muc Slovakia khang nh: " khap moi ni, chung ta se cam nhan c Thanh Cha Phanxico la Phero - la a: tren tat ca, moi ngi can biet nhng g Thien Chua a bay to cho chung ta, nhng g e tin, nhng g Thien Chua yeu cau chung ta va cach song, tren het, trong cac van e ve c tin va ao c chan chnh - o la vai tro khong the thay the cua c Giao hoang".

Mi goi tn hu tham d

Cac giam muc Slovakia tha thiet mi goi cac tn hu tham d trc tiep cac buoi gap g vi c Thanh Cha du hoan canh phc tap. Cac ngai mi goi cac tn hu xem viec can phai ang ky tham d nh mot hy sinh cho Giao hoi va v n cu o cua cac linh hon. Cac ngai viet: "Anh ch em than men, ng nha. Hay en! Bratislava, Presov, Kosice va Sastn rat mong c gap anh ch em!". Va cac ngai cung khang nh se cau xin bnh an va tam long rong m cho nhng ngi v ly do nao o se ong hanh vi c Thanh Cha Phanxico qua cac phng tien truyen thong.

Gan gui Thien Chua thc s

Cuoi cung cac giam muc keu goi cac tn hu "a ra quyet tam nghiem tuc: khong bao gi bo ieu ran cua Thien Chua v tap quan va giao ly cua con ngi; chung ta khong muon "ngi khen Chua bang moi mieng," ma tam long xa cach Ngi (xem Mc 7, 6 - 8). Chung ta muon c gan gui vi Ngi, thc s, khong ch ben ngoai ma bang ca trai tim cua chung ta". (CSR_5795_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page