Cac nha to chc hy vong

cuoc vieng tham cua c Thanh Cha

cung co c tin cho mot Slovakia b tuc hoa

 

Cac nha to chc hy vong cuoc vieng tham cua c Thanh Cha cung co c tin cho mot Slovakia b tuc hoa.

Hong Thuy

Bratislava (Vatican News 30-07-2021) - Ngay 29 thang 7 nam 2021, cha Martin Kramara, phat ngon vien cua Hoi ong Giam muc Slovakia, a noi vi cac nha bao rang tn hu Cong giao va nhng ngi ngoai ao eu ang ch i chuyen tham Slovakia t ngay 12 en 15 thang 9 nam 2021 cua c Thanh Cha Phanxico, va cha hy vong c Thanh Cha tap trung vao viec thuc ay c tin cua ngi dan a phng.

Theo cha Kramara, se rat hu ch neu c Thanh Cha khuyen khch ngi dan Slovakia trong c tin, neu ngai noi ve Chua Kito. "Ngai la ai dien cua Chua Kito tren mat at va ngai ang mang s hien dien cua Chua en gia chung ta. Toan at nc a ang noi ve c Giao hoang trc chuyen vieng tham, nhng cung noi ve Thien Chua. ieu nay a tr thanh mot chu e".

Khch le ngi dan trong c tin

Cha noi them rang s khch le la ac biet can thiet sau ai dch, bi v viec cac nha th ong ca trong ba hoac bon thang cao iem cua ai dch a gay nen "nhieu that vong"; cac giao dan chia se vi ngai long biet n cua ho ve nhng no lc dang Thanh le trc tuyen, nhng cung that vong khi "quy trc nha th khong giong vi quy trc man hnh". Mat khac, nhieu ngi Slovakia van con s hai virus nay, va van cha tr lai tham d Thanh le.

Ngi dan ang tm kiem ieu g o e tin, ieu g o e tin tng. Do o, theo cha Karama, c Thanh Cha can en va noi ve Chua Kito, ve Thien Chua.

Slovakia co khoang 65% trong so 5 trieu dan xng mnh la Cong giao. ay la mot at nc theo truyen thong Cong giao, ngay ca khi co nhng thach thc cua the gii th nhat vao thi iem nay khi nc nay tr thanh mot quoc gia giau co hn. Long ao c cua dan chung suy giam; so ngi tham d le Chua Nhat t i so vi cach ay 20 nam. Do o cha Karama hy vong c Thanh Cha se chu trong en viec khch le ngi dan trong c tin cua ho.

c Thanh Cha c ngi dan Slovakia yeu men

Cha Karama cung nhan nh rang bat chap s khac biet ve van hoa gia cac nen van hoa My Latinh va Slovakia, "c Giao hoang Phanxico c yeu men rong rai trong ca nc, va tat ca moi ngi, ke ca cac phng tien truyen thong nha nc ang noi ve ngai. Co mot s nhiet tnh de nhan thay, ngay ca vi nhng ngi khong co c tin; ho anh gia cao thong iep va cach song khiem ton cua ngai, luon co gang gan gui moi ngi".

Chnh quyen Slovakia a thong bao ch nhng ai a tiem u lieu vac-xin mi c tham d cac s kien cua c Giao hoang. Quyet nh cua Bo trng Y te nham kiem che lan song th 3 cua ai dch Covid. (Crux 29/07/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page