Ch nhng tn hu a chch nga

mi c d le vi c Thanh cha tai Slovak

 

Ch nhng tn hu a chch nga mi c d le vi c Thanh cha tai Slovak.

G. Tran c Anh, O.P.

Bratislava (RVA News 21-07-2021) - Ch nhng tn hu nao a chch nga ay u mi c tham d cac thanh le va cac cuoc gap g vi c Thanh cha Phanxico, trong cuoc vieng tham cua ngai tai Cong hoa Slovak, t ngay 12 en 15 thang 9 nam 2021.

c Tong giam muc giao phan thu o Bratislava, Stanislav Zvolensky, tuyen bo nh tren vi gii bao ch hom 20 thang 7 nam 2021, va noi rang: "Ve phng dien an ninh va ve nhng kha the ky thuat, o la cach thc duy nhat e khong gii han nghiem ngat con so ngi tham d".

Ve phan Bo trng y te Slovak, ong Vladimir Lengvarsky, giai thch rang muc ch cua bien phap nay la lam sao e so ngi c tham d cac cuoc gap g vi c Thanh cha c ong ao bao nhieu co the.

c Thanh cha a c chch nga Covid-19 va ngai van khuyen khch dan chung lam nh vay, ong thi ngai goi s chong oi chch nga la "mot s phu nhan, gay thiet hai cho sinh mang cua ban than".

(EFE 20-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page