Cac giam muc Slovakia mi goi

chuan b i song thieng lieng

cho chuyen tham cua c Thanh Cha

 

Cac giam muc Slovakia mi goi chuan b i song thieng lieng cho chuyen tham cua c Thanh Cha.

Hong Thuy

Bratislava (Vatican News 19-07-2021) - Ngay 18 thang 7 nam 2021 cac giam muc Slovakia a cong bo mot th muc vu mi goi cac tn hu chuan b ve phan thieng lieng cho chuyen vieng tham cua c Thanh Cha tai nc nay, t ngay 12 en 15 thang 9 nam 2021.

Trong th, cac giam muc Slovakia nhac rang ke t chuyen vieng tham cua mot Giao hoang cach nay 18 nam, cach chung, hien nay Slovakia a co nhng thay oi va tien bo xa hoi ngay cang nhanh chong. Do o cac giam muc mi goi "Chung ta hay suy t. au la Slovakia thc s ngay nay? Chung ta muon no tr thanh nh the nao trong tng lai?" Va cac ngai a ra mot so nhan nh e bat au qua trnh suy t.

Nguon goc Ki-to giao cua Slovakia

Trc het, cac giam muc Slovakia nhac lai niem t hao ve nguon goc Ki-to giao cua Slovakia, vi hai v thanh Xy-ri-lo va Me-to-i-o, mot quoc gia noi ket phng Tay va phng ong ve mat thieng lieng trong s hiep thong Cong giao Latinh va Byzantine. "Nhng nha loan bao Tin Mng au tien, nhng ngi ma hoa ngon ng, cac nha truyen giao, cac v t ao, nhng ngi bat ong chnh kien... tat ca nhng ngi nay eu thuoc ve Giao hoi Slovakia, cung nh cua ngi dan Slovakia". Cac giam muc khang nh: "Khong co Giao hoi Cong giao th lch s cua chung ta khong c nh the".

Chuan b i song thieng lieng

Tiep en cac giam muc mi goi cac tn hu ao sau giao huan cua c Thanh Cha, nhac nh oc Kinh Thanh, gap g Chua Gie-su trong Tin Mng va oc mot so giao huan cua c Thanh Cha, ac biet la thong iep Patris corde ve thanh Giuse, va nhan manh vai tro cua Me Maria, vi le Bay s thng kho cua c Me, bon mang Slovakia.

"Hay on tiep ngai vi niem vui", cac giam muc khuyen khch cac tn hu, nhng cung nhan manh en viec ch i lang nghe giao huan cua c Thanh Cha, vi s chuan b i song thieng lieng, v ngai la ngi ke v thanh Phe-ro, tiep tuc s vu cung co anh em trong c tin, ieu ma Giao hoi ang can.

Tam quan trong cua chuyen vieng tham cua c Thanh Cha

Cac giam muc nhan manh en tam quan trong cua chuyen vieng tham cua c Thanh Cha: "Gi ay, chung ta vui mng v chuyen vieng tham va ong vien nay cua c Thanh Cha se keo chung ta ra khoi hang loat tin tc nang ne, khoi s met moi, ng vc, bo cuoc. c mong c Thanh Cha giup chung ta khong ch gat sang mot ben, ma con cham dt moi tranh cai vo ngha; giup chung ta them sc manh e vt qua nhng lo lang; hiep nhat chung ta trong toan xa hoi. Xin Ngi hiep nhat chung ta vi nhau, nhng tren het, hng ve Chua Ba Ngoi - Chua Cha, Chua Con va Thanh Than - va cac gia tr cua Tin Mng, cua Tin Vui, von phai thuoc ve tat ca moi ngi".

Cau nguyen

Tren trang web cac giam muc Slovakia, cac giam muc mi goi cau nguyen cho c Thanh Cha, nh dau ch s hiep thong vi ngai; cho Giao hoi Slovakia, nh dau ch cua trach nhiem oi vi que hng; va cho ngi dan tren the gii, nh dau ch cua s lien i Tin Mng. (CSR_5078_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page