c Thanh Cha Phanxico se tham Hungary

va Slovakia vao thang 9 nam 2021

 

c Thanh Cha Phanxico se tham Hungary va Slovakia vao thang 9 nam 2021.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 5-07-2021) - Hom Chua Nhat ngay 4 thang 7 nam 2021, Toa Thanh a xac nhan rang c Thanh Cha Phanxico se tham Hungary va Slovakia vao thang 9 nam 2021.

Ong Matteo Bruni, Giam oc Phong bao ch Toa Thanh a thong bao rang c Thanh Cha se en thu o Budapest cua Hungary e c hanh Thanh le ket thuc ai hoi Thanh The Quoc te vao Chua Nhat 12 thang 9 nam 2021 va sau o se tham cac thanh pho Bratislava, Presov, Kosice and Sastin cua Slovakia t ngay 12 en 15/9. Ong Bruni noi rang chi tiet chng trnh vieng tham cua c Thanh Cha se c thong bao sau.

c Thanh Cha thong bao ve chuyen vieng tham

Chnh c Thanh Cha cung a thong bao ve chuyen vieng tham sau khi oc kinh Truyen Tin vao tra Chua Nhat ngay 4 thang 7 nam 2021: "Toi vui mng thong bao rang t ngay 12 en 15 thang 9 sap ti, theo y Chua, toi se en Slovakia e tham vieng muc vu". Ngai cam n nhng ngi ang chuan b cho chuyen vieng tham nay va cau nguyen cho ho. Ngai mi goi cac tn hu cau nguyen cho chuyen vieng tham va cho cac nha to chc.

Hoi thang 3 nam 2021, tren chuyen bay t thu o Baghdad cua Iraq ve Roma, c Thanh Cha a thong bao ve viec ngai se en ket thuc ai hoi Thanh The Quoc te tai Budapest. Va ngai cung noi ve kha nang vieng tham Slovakia.

Tong thong Zuzana Caputova cua Slovakia

Ngay 14 thang 12 nam 2020, ba Tong thong Slovakia, Zuzana Caputova, a chnh thc mi c Thanh Cha vieng tham Slovakia. Sau khi Toa Thanh xac nhan chuyen vieng tham cua c Thanh Cha, ba Caputova noi: "Toi rat vui v c Giao hoang Phanxico a nhan li mi.... Khi toi gap ngai vao thang 12 tai Vatican, ngai a noi vi toi rang ngai quan tam en Slovakia nh the nao. Li noi cua ngai c xac nhan bi thc te la ngai co ke hoach lai Slovakia lau hn. Toi tin rang s hien dien cua c Giao hoang Phanxico se la mot thong iep hoa giai va hy vong cho tat ca chung ta trong nhng giai oan kho khan ma chung ta ang trai qua".

c Hong y Peter Erdo cua Hungary

c Hong y Peter Erdo cua Hungary cung bay to vui mng v s hien dien cua c Thanh Cha tai Budapest. Ngai noi: "Chung ta hay cau nguyen e chuyen tham cua c Thanh Cha co the la mot dau hieu hy vong cho chung ta va mot khi au mi vi tnh hnh ai dch tr nen tot hn". Ngai nhan manh rang "ieu ac biet quan trong la c Thanh Cha muon ch than tham d Thanh le be mac, v thong thng cac ac s cua c Thanh Cha ai dien cho ngai tai cac ai hoi Thanh The.

That vay, lan cuoi mot Giao hoang tham d ai hoi Thanh The Quoc te a cach ay 21 nam. o la khi c Gioan Phaolo II tham d ai hoi Roma. Trong khi o, chuyen vieng tham Hungary cuoi cung cua mot Giao hoang a cach nay 25 nam. c Gioan Phaolo II a en Pannonhalma va Gyor vao thi iem o, con Budapest ch la ni trung chuyen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page