Caritas Indonesia tham gia cu ho

cac nan nhan cua thien tai loc xoay

 

Caritas Indonesia tham gia cu ho cac nan nhan cua thien tai loc xoay.

Ngoc Yen

Larantuka (Vatican News 7-04-2021) - Caritas Indonesia a cung vi chnh phu, Lien Hiep Quoc va cac to chc khac e en vi nhng ngi b anh hng sau tham hoa loc xoay pha ong nam quoc gia vao Chua nhat Phuc Sinh 4 thang 4 nam 2021.

Trong nhng ngay nay, lc lng cu ho van ang tm kiem hang chuc ngi mat tch, do lu lut va l at cuon troi cac ngoi lang ong Indonesia va quoc gia lang gieng ong Timor. hai quoc gia, t nhat co 120 ngi chet va hang ngan ngi phai di di.

C quan quan ly tham hoa Indonesia cho biet, quan oi va cac tnh nguyen vien a en c cac hon ao b anh hng va ang thiet lap cac bep an cong cong cho ngi dan. Trong khi o, cac nhan vien y te cung a en va ang ng cu cho ngi dan.

Caritas Indonesia ang lien he vi cac van phong cua cac Giao phan b anh hng cua tham hoa e phan phat vien tr cho cac nan nhan. Cha Fredy Rante Taruk, giam oc ieu hanh cua Caritas Indonesia cho biet, Tong Giao phan Kupang ang on tiep hn 500 ngi phai di di tai nha th Thanh Simon Petrus. Cha noi: "Chung toi ang phoi hp vi cac Tong Giao phan va cac Giao phan b anh hng bi tham hoa, e vien tr c phan phoi en cac nan nhan nhanh nhat co the".

Cha Thomas Labina thuoc Giao phan Larantuka ong Flores cho biet, hang tram ngoi nha a b chon vui trong nhng tran l at lam anh hng en ba quan. Tren ao Lembata gan o, t nhat 85 ngi chet va 11 ngi mat tch sau khi dong dung nham lanh t vu phun trao nui la Ile Lewotolok tan cong bon quan.

Lien hiep cac Giao hoi Kito, to chc ai ket cua Indonesia, thanh vien cua Hoi ong cac Giao hoi Kito the gii (WCC) a keu goi cac thanh vien giup cac nan nhan.

nc lang gieng ong Timor, tham hoa a lam cho t nhat 34 ngi thiet mang. Cac c s ha tang bao gom ng, cau va trung tam y te b pha huy. He thong ien, mang li lien lac cung b anh hng nang ne.

Ong Roy Trivedy, ieu phoi vien thng tru cua Lien Hiep Quoc ong Timor cho biet cac c quan va oi tac cua Lien Hiep Quoc ang ho tr cho quoc gia, ong thi nh mot bien phap ng pho khan cap ho ang co gang m rong ho tr cho ngi dan va chnh phu. Ong noi: "Chung toi quan tam sau sac en cac cong oan, ac biet la phu n va tre em, thanh phan b anh hng nhieu nhat. Chung toi se lam viec vi cac nha chc trach e huy ong moi nguon lc co the nham ho tr ng pho".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page