c Thanh Cha Phanxico

ton vinh s hy sinh cua cac nhan vien y te

a chet trong ai dch Covid-19

 

c Thanh Cha Phanxico ton vinh s hy sinh cua cac nhan vien y te a chet trong ai dch Covid-19.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 22-02-2021) - Ngay 20 thang 2 nam 2021, trong th gi c cha Vincenzo Paglia, Chu tch Han lam vien Toa Thanh ve S Song, c Thanh Cha Phanxico a bay to long biet n oi vi s hy sinh cua cac nhan vien y te, ac biet la nhng ngi a qua i khi phuc vu trong ai dch Covid-19.

Th a c c cha Paglia oc trong mot nghi thc c Han lam vien Toa Thanh ve S song c hanh trc tuyen e tng niem cac nhan vien y te a qua i trong ai dch Covid-19. S kien c to chc nhan dp mot nam phat hien ca nhiem virus corona th tran Codogno cua Y. Hoi thang 11 nam 2020, chnh phu Y a thiet lap ngay nay, ngay 20 thang 2, la ngay toan quoc danh cho cac nhan vien y te.

Thc hanh nghe nghiep nh mot s vu

Trong th c Thanh Cha khen ngi cac nhan vien y te a thc hanh nghe nghiep cach quang ai, oi khi anh hung, nh song mot s vu. Ngai viet: "Tam gng cua rat nhieu anh ch em cua chung ta, nhng ngi a chu nguy hiem en mc hy sinh mang song, khi day long biet n sau sac trong tat ca chung ta, va la ly do e chung ta suy ngam. Trc s t hien nh vay, toan the xa hoi c th thach e lam chng ngay cang v ai hn ve tnh yeu thng tha nhan va quan tam en ngi khac, ac biet la nhng ngi yeu uoi nhat".

"Thuoc chung nga" chong lai chu ngha ca nhan va v ky

c Thanh Cha noi rang "s cong hien cua cac nhan vien y te, ngay ca hien nay, ang lam viec trong cac benh vien va c s cham soc sc khoe la mot 'thuoc chung nga' chong lai chu ngha ca nhan va v ky, va the hien c muon chan thc nhat trong trai tim con ngi: c gan gui vi nhng ngi khon kho nhat va hy sinh ban than v ho."

Tham d cach thieng lieng

c Thanh Cha cung am bao s gan gui thieng lieng vi nhng ngi tham gia s kien tng niem: "Toi tham gia cach thieng lieng vi tat ca nhng ngi tu hop cho s kien ky niem quan trong nay, va toi gi li chuc lanh en quy v."

Trong nam qua, Y a ghi nhan gan 3 trieu trng hp nhiem Covid-19 va hn 95,000 trng hp t vong. Theo Lien oan Quoc gia ve bac s phau thuat va nha s, tnh en ngay 18 thang 2 nam 2021, c tnh co 324 bac s a chet Y do ai dch virus corona. (CSR_1292_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page