ai hoi Thanh The Quoc te nam 2021

la "mot dau ch hy vong gia ai dch"

 

c Hong Y Erdo: ai hoi Thanh The Quoc te nam 2021 la "mot dau ch hy vong gia ai dch".

Hong Thuy

Budapest (Vatican News 2-02-2021) - Tra li phong van cua hang tin CNA, c Hong y Peter Erdo, tong giam muc cua Esztergom-Budapest, Hungary, noi: "Toi tin rang ai hoi Thanh The Quoc te, a b hoan (t thang 9 nam 2020) en ngay 5-12 thang 9 nam 2021 theo quyet nh cua c Thanh Cha, sau khi trai qua thi gian kho khan nhat cua ai dch Covid-19 se la mot dau hieu hy vong ln cho tn hu Cong giao tren toan the gii."

c Hong y nhac en la th cua c Hong y Robert Sarah, Tong trng Bo Phung t, hoi he nam ngoai, khuyen khch cac tn hu tr lai tham d Thanh le sau khi cac c hanh phung vu co giao dan tham d b nh ch e tranh lay lan virus. La th nhan manh rang ai dch ch cho cac tn hu thay rang "nguon sc manh cua i song cong oan cua Giao hoi la Thanh The."

c Hong y Erdo nhan nh: "Nhieu giao x a hoc truyen chieu trc tiep cac Thanh le, nhng ho cung nhan ra khong co g co the thay the viec tham d Thanh le trc tiep. ay la ly do ma khau hieu cua ai hoi Thanh The tr nen thc te va co y ngha mi: 'Moi nguon mach cua con ni Chua'" (x. Tv 87,7).

c Hong y cho biet trc khi ai dch lan tran, a co khoang 60,000 ngi a ang ky tham d ai hoi Thanh The. Ngai cho biet cac cong viec chuan b nghe thuat, Thanh le, nhac kch a xong, nhng cac buoi dien tap, vi rat ong ngi, van cha en."

Theo chng trnh, Thanh le khai mac ai hoi vao ngay 5 thang 9 nam 2021 se co cac em thieu nhi rc le lan au. Cac em ang chuan b rc le lan au co the di ngay lai cho en thang 9 nam 2021.

Tai mot giao x Budapest, moi ngay vao gia tra, cong oan giao x cau nguyen trc Thanh The e xin cho ai dch cham dt va cho nhng ngi au kho v virus corona c xoa du.

ai hoi Thanh The Quoc te c to chc lan au tai Phap vao nam 1881. S kien nay nham trnh bay chng ta ve s Hien dien Thc s cua Chua Giesu Kito trong B tch Thanh The va thuc ay s hieu biet tot hn ve phung vu va Thanh The trong i song cua Giao hoi.

ai hoi thng c to chc bon nam mot lan. ai hoi Thanh The Quoc te lan cuoi cung c to chc tai thanh pho Cebu, Philippines, vao nam 2016. Co 12,000 ngi tham d, mac du hang trieu ngi a tham d cac Thanh le trong chng trnh. (CNA 01/02/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page