Do ai dch, Bo Phung t va Ky luat B tch

sa oi cach thc Xc tro

 

Do ai dch, Bo Phung t va Ky luat B tch sa oi cach thc Xc tro.

Ngoc Yen

Vatican (Vatican News 13-01-2021) - Bo Phung t va Ky luat B tch a cong bo mot ghi chu, ch ro viec thay oi ma cac linh muc phai theo trong khi c hanh nghi thc khai mac Mua Chay: eo khau trang va oc cong thc ch mot lan.

Tnh hnh sc khoe do virus corona tiep tuc oi hoi mot s chu y ca trong lnh vc phung vu. V vay, trong cai nhn cua Mua chay sap ti, Bo Phung t va Ky luat B tch a cho cong bo nhng quy nh can phai tuan gi, oi vi nhng ai tham d nghi thc Xc tro, th T 17 thang 02 nam 2021.

Theo o, sau khi lam phep tro va ray nc thanh, linh muc hng en cac tn hu ang hien dien va oc "mot lan cong thc nh trong Sach le Roma: 'Hay sam hoi va tin vao Tin Mng', hoac 'Hay nh mnh la bui tro, va se tr ve tro bui'". Tiep theo, "linh muc lau tay va eo khau trang, roi xc tro cho cac tn hu tien en vi linh muc, hoac chnh linh muc en cho cua cac tn hu e xc tro cho ho". Ghi chu ket luan: "Linh muc xc tro len au moi ngi va khong oc g them".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page