S iep c Thanh cha

nhan Ngay The gii cac benh nhan lan th 29

 

S iep c Thanh cha nhan Ngay The gii cac benh nhan lan th 29.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-01-2021) - c Thanh cha Phanxico mi goi cac tn hu san soc cac benh nhan trong tinh than lien i huynh e va ngai e cao kha canh tng quan trong viec tr lieu cho cac benh nhan.

c Thanh cha bay to lap trng tren ay, trong s iep cong bo hom 12 thang 1 nam 2021, nhan Ngay The gii cac benh nhan lan th 29, se c c hanh vao ngay 11 thang 2 nam 2021, le c Me Lo c, vi chu e la cau trch t Tin mng theo thanh Mattheu, oan 23 cau 8: "Cac con ch co mot Thay va tat ca cac con la anh ch em vi nhau'. Tng quan tn nhiem lam can ban cho viec san soc cac benh nhan".

Lien i vi cac nan nhan ai dch

Trong li m au, c Thanh cha ac biet ngh en nhng ngi ang chu au kho v nhng hau qua cua ai dch Coronavirus tren toan the gii va viet: "Toi bay to s gan gui tinh than vi tat ca moi ngi, nhat la nhng ngi ngheo tung nhat va b gat ra ngoai le, bao am moi quan tam va long thng men cua Giao hoi".

ai dch cho thay ro thieu sot, nhng cung cho thay gng phuc vu

c Thanh cha cung nhan xet rang: "ai dch hien nay cho thay ro bao nhieu nhng ieu khong thch hp trong cac he thong y te va nhng thieu sot trong viec tr giup cac benh nhan. Nhng ngi gia, ngi yeu hn va de b ton thng khong luon luon c bao am s san soc cha tr va khong c bnh ang trong s cham soc. ieu nay tuy thuoc nhng chon la chnh tr, cach quan tr cac tai nguyen va s dan than cua nhng ngi trach nhiem. au t tai nguyen vao viec cham soc va giup cac benh nhan la mot u tien gan lien vi nguyen tac sc khoe la mot cong ch hang au. ong thi, ai dch cung lam noi bat long tan tuy va quang ai cua cac nhan vien y te, nhng ngi thien nguyen, cac cong nhan, linh muc, tu s nam n, cam thc trach nhiem va long yeu men tha nhan, a giup , cha tr, an ui va phuc vu bao nhieu benh nhan va than nhan ho." (n.3)

Gan gui ngi au kho

c Thanh cha cung nhan xet rang: "S gan gui lam dau dng (balsamo) qu gia nang va an ui nhng ngi ang au kho v benh tat. Trong t cach la Kito hu, chung ta song s gan gui nh mot bieu lo tnh thng cua Chua Kito, ngi Samaritano Nhan Lanh, vi long cam thng, a tr nen gan gui moi ngi ang b ton thng v toi loi."

Tam quan trong cua tnh lien i, gan gui

c Thanh cha viet them rang: "Ve van e nay, toi muon nhac nh tam quan trong cua tnh lien i huynh e, c bieu lo cu the trong viec phuc vu va co the co nhng hnh thc rat khac nhau, tat ca eu hng ve viec nang tha nhan. e co mot phng thc tr lieu tot, ieu quan trong la kha canh tng quan, nh o ta co the co mot loi tiep kien toan dien oi vi ngi benh. Viec e cao kha canh nay cung giup cac bac s, y ta, nhng ngi chuyen nghiep va ngi thien nguyen am trach nhng ngi au kho e ong hanh vi ho trong mot tien trnh cha lanh, nh mot tng quan tn nhiem vi nhau. V the, van e ay la thiet lap mot khe c gia nhng ngi can c san soc va nhng ngi cha tr san soc ho; mot khe c da tren s tn nhiem va ton trong nhau, tren s thanh that, san sang, e vt thang moi hang rao t ve, at pham gia cua ngi benh trung tam, bao ve tnh chat chuyen nghiep cua cac nhan vien y te va duy tr mot quan he tot vi cac gia nh benh nhan." (n.4)

e tien ti xa hoi nhan ban hn

Va c Thanh cha ket luan rang: "Anh ch em than men, gii ran yeu thng ma Chua Giesu a e lai cho cac mon e cung tm c the hien cu the trong tng quan vi cac benh nhan. He xa hoi cang biet cham soc cac phan t mong manh va au kho cua mnh va biet thc hien vi mot hieu nang nh tnh huynh e linh hoat, th cang nhan ban hn." (n.5)

(Rei 12-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page