Ngay cau nguyen va an chay New Jersey

nhan dp 48 nam Hoa Ky hp phap hoa pha thai

 

Ngay cau nguyen va an chay New Jersey nhan dp 48 nam Hoa Ky hp phap hoa pha thai.

Hong Thuy

New Jersey (Vatican News 12-01-2021) - Vao dp tron 48 nam Hoa Ky hp phap hoa pha thai tren toan quoc, cac giam muc bang New Jersey keu goi cac tn hu Cong giao tham gia ngay an chay va cau nguyen e ung ho nen van hoa s song.

Ngay cau nguyen va an chay se dien ra vao ngay 22 thang 1 nam 2021, anh dau 48 nam ngay phan quyet cua Toa an Toi cao Roe versus Wade, quyet nh hp phap pha thai tren toan nc Hoa Ky. Ngay cau nguyen se dien ra mot tuan trc cuoc Tuan hanh toan quoc v S song Washington, D.C. Nam 2021 do ai dch nen cuoc tuan hanh se dien ra online.

Th c tat ca cac giam muc bang New Jersey ky co viet: "Khi chung ta anh dau s kien bi tham nay trong lch s quoc gia cua mnh, chung ta tng nh hang trieu sinh mang a chet v pha thai va cau nguyen cho nhng ngi me va ngi cha a phai chu nhng hau qua bi tham. Chung toi, cac Giam muc Cong giao cua New Jersey, yeu cau nhng ngi Cong giao va nhng ngi co thien ch tham gia vi chung toi... trong Ngay Cau nguyen va An chay e cham dt nan pha thai."

Luat mi m rong viec pha thai

Hoi thang 10 nam 2020, Thong oc Phil Murphy cua bang New Jersey a cong bo luat a cac quy nh ung ho pha thai tr thanh mot phan cua luat tieu bang. ao luat "T do Sinh san" bao am quyen c pha thai theo luat tieu bang va yeu cau hau het cac cong ty bao hiem t nhan chi tra cho viec pha thai va ieu hoa sinh san. No bo mot so han che oi vi viec pha thai, ong thi cho phep cac tr ly bac s, n ho sinh co chng ch va cac y ta khac c thc hien pha thai hp phap.

D luat a b nhng ngi ung ho s song ch trch. Ba Lisa-Hart, pho chu tch to chc Quyen c Song cua Hat Morris, ch trch luat phap co a kha nang sat hai mot a tre trong bung me trong suot 9 thang thai ky. No tc i s bao ve lng tam cho nhan vien y te. No cho phep nhng ngi khong phai la bac s thc hien pha thai. Nhng co gai tre mang thai co the pha thai ma khong can cha me biet hay cho phep, gay nguy hiem cho sc khoe cua ho. Va no buoc tat ca chung ta phai tra tien cho viec pha thai."

Cac giam muc nhan manh s dan than cua Giao hoi Cong giao oi vi pham gia con ngi va nhac lai s dan than trong viec tao ra mot nen van hoa s song. Cac ngai ac biet yeu cau ngi Cong giao da vao s cau bau cua c Me Guadalupe, ang bao ve thai nhi. (CNA 11/01/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page