S iep cua c Thanh Cha Phanxico

nhan Ngay The gii Benh nhan nam 2021

 

S iep cua c Thanh Cha Phanxico nhan Ngay The gii Benh nhan nam 2021.

Vatican (Vatican News 12-01-2021) - Trong S iep nhan Ngay The gii benh nhan lan th 29, c c hanh vao ngay 11 thang 2 nam 2021, c Thanh Cha Phanxico keu goi mot cach thc cha lanh da tren moi quan he tin tng va lien ca nhan gia ngi benh va nhng ngi cham soc ho.

S iep cua c Thanh Cha co ta e "Anh em ch co mot Thay va tat ca anh em la anh em vi nhau" (Mt 23,8). Mot tng quan tin tng hng dan viec cham soc benh nhan". S iep gom 5 so, c c Thanh ky ngay 20 thang 12 nam 2020.

Sau ay la ban dch Viet ng Toan van S iep:

 

Anh ch em than men,

C hanh Ngay The gii Benh nhan lan th XXIX vao ngay 11 thang 02 nam 2021, le knh nh c Me Lo c, la mot c hoi e danh s quan tam ac biet cho ngi benh va cho nhng ngi tr giup va cham soc ho nhng c s cham soc sc khoe va trong cac gia nh va cong oan. Chung ta ac biet ngh en nhng ngi au kho va tiep tuc au kho, nhng anh hng cua ai dch toan cau virus corona. Toi bay to s gan gui tinh than cua toi vi tat ca moi ngi, ac biet la ngi ngheo va ngi b gat ra ben le, va bao am vi ho ve s quan tam yeu thng cua Giao hoi.

Chong lai s gia hnh

1. Chu e cua Ngay nay nam nay c rut t oan Tin Mng trong o Chua Gie-su phe bnh s gia hnh cua nhng ngi khong thc hanh ieu ho giang day (X. Mt 23,1-2). Khi c tin cua chung ta ch la nhng li noi xuong trong rong, khong quan tam en cuoc song va nhu cau cua ngi khac, th se khong co s nhat quan gia kinh Tin Knh ma chung ta tuyen xng va i song cua chung ta. Moi nguy hiem rat tram trong. o la ly do tai sao Chua Gie-su dung nhng li manh me e noi ve nguy c ri vao viec t than tng mnh. Chua noi vi chung ta: "Anh em ch co mot thay va tat ca anh em la anh em vi nhau" (c.8)

Li Chua Gie-su phe bnh nhng ngi "giang nhng khong thc hanh" (c.3) luon hu ch va danh cho moi ngi, v khong co ai trong chung ta c mien nhiem khoi s ac tram trong cua tnh gia hnh, ieu ngan can chung ta trien n nh la con cai cua mot Cha duy nhat, c keu goi song tnh huynh e ai ong.

Trc nhu cau cua cac anh ch em, Chua Gie-su yeu cau chung ta ap lai theo cach hoan toan trai ngc vi s gia hnh o. Ngi yeu cau chung ta dng lai va lang nghe, kien tao moi tng quan trc tiep va ca nhan vi ngi khac, cam thong va ong long trac an, va e cho nhng au kho cua ho tr thanh au kho cua chnh chung ta khi chung ta tm cach phuc vu ho (x. Lc 10,30-35).

Benh tat va c tin

2. Kinh nghiem ve benh tat giup chung ta nhan ra s de ton thng cua ban than va nhu cau bam sinh can ngi khac cua chung ta. No khien chung ta cam thay ro rang hn rang chung ta la cac thu tao phu thuoc vao Chua. Khi b benh, noi s hai va tham ch la hoang mang co the km ham tam tr chung ta; chung ta thay mnh bat lc, v sc khoe khong phu thuoc vao kha nang cua chung ta hay nhng lo lang khong ngng trong cuoc song (x. Mt 6,27).

Benh tat gi len cau hoi ve y ngha cua cuoc song va vi c tin, chung ta hng ve Thien Chua. Khi tm kiem mot hng i mi va sau sac hn trong cuoc song cua mnh, chung ta co the khong tm thay cau tra li ngay lap tc. Ngi than va ban be cua chung ta cung khong phai luc nao cung co the giup chung ta trong cuoc tm kiem kho khan nay.

Nhan vat Giop trong Kinh Thanh la bieu tng ve ieu nay. V va ban be cua ong khong ong hanh vi ong khi ong gap bat hanh; thay vao o, ho o loi cho ong va ch khien cho s co oc va au kho cua ong them tram trong. Ong Giop cam thay b ton thng va hieu lam. Tuy nhien, chnh qua tat ca s yeu uoi cung cc cua mnh, ong khong gia hnh nhng chon cach song trung thc vi Chua va tha nhan. Ong kien tr van xin Chua en noi cuoi cung Chua cung tra li ong va cho phep ong nhn thay mot chan tri mi. Ngi xac nhan rang s au kho cua ong khong phai la hnh phat hay tnh trang xa cach vi Thien Chua, cang khong phai la dau hieu cho thay s th dng dng cua Thien Chua. V vay, t trai tim b thng va c cha lanh cua ong Giop a thot len cung Chua li tuyen bo soi noi va cam ong nay: "Trc kia, con ch c biet ve Ngai nh ngi ta noi lai, nhng gi ay, chnh mat con chng kien" (42,5).

S gan gui gia ngi benh va ngi cham soc

3. Benh tat luon co nhieu hn mot khuon mat: no co khuon mat cua tat ca nhng ngi benh, nhng cung co khuon mat cua nhng ngi cam thay b pht l, b loai tr va lam moi cho nhng bat cong xa hoi a t choi cac quyen c ban cua ho (x. Fratelli Tutti, 22). ai dch hien nay a lam cho s bat bnh ang trong he thong cham soc sc khoe cua chung ta them tram trong va cho thay s kem hieu qua trong viec cham soc ngi benh. Nhng ngi cao tuoi, yeu uoi va de b ton thng khong phai luc nao cung co c s cham soc hoac c cham soc mot cach bnh ang. ay la ket qua cua cac quyet nh chnh tr, quan ly nguon lc va dan than nhieu hn hoac t hn cua nhng ngi nam gi cac v tr trach nhiem. au t nguon lc vao viec cham soc va tr giup ngi benh la mot u tien c lien ket vi nguyen tac c ban la sc khoe la cong ch hang au. ong thi, ai dch cung a lam noi bat s tan tam va quang ai cua cac nhan vien y te, cac tnh nguyen vien, nhan vien ho tr, linh muc, nam n tu s, tat ca nhng ngi a giup , ieu tr, an ui va phuc vu rat nhieu ngi benh va gia nh ho mot cach chuyen nghiep, quen mnh, vi trach nhiem va tnh yeu thng danh cho ngi lan can. Vo so ngi nam n am tham, ho khong chon quay mat i ni khac nhng chon chia se noi au kho cua nhng benh nhan, nhng ngi ma ho coi nh nhng ngi lan can va thanh vien cua mot gia nh nhan loai cua chung ta.

S gan gui nay la mot th dau xoa du quy gia mang lai s ho tr va an ui cho nhng ngi benh ang au kho. La cac Ki-to hu, chung ta cam nghiem rang s gan gui la mot dau hieu cua tnh yeu cua Chua Gie-su Ki-to, Ngi Samaria Tot lanh, ang a cam thng, en gan moi ngi nam n b thng tch v toi loi. c ket hp vi Chua Gie-su nh tac ong cua Chua Thanh Than, chung ta c mi goi co long thng xot nh Chua Cha va yeu thng ac biet nhng anh ch em yeu uoi, au yeu va au kho cua chung ta (x. Ga 13,34-35). Chung ta trai nghiem s gan gui nay khong ch nh la cac ca nhan ma con nh mot cong ong. That vay, tnh yeu thng huynh e trong Chua Kito tao nen mot cong ong cha lanh, mot cong ong khong bo sot ai, mot cong ong bao gom va chao on, ac biet oi vi nhng ngi khon kho nhat.

Tnh lien i va tng quan huynh e

ay, toi muon e cap en tam quan trong cua tnh lien i huynh e, c the hien cach cu the trong phuc vu va co the c thc hien di nhieu hnh thc khac nhau, tat ca eu hng en viec ho tr nhng ngi lan can cua chung ta. "Phuc vu co ngha la cham soc... cho nhng ngi de b ton thng trong gia nh, trong xa hoi va trong ngi dan cua chung ta" (Bai giang Havana, ngay 20/9/2015). Trong s tiep can nay, tat ca eu c "keu goi gat bo nhng c muon va ham muon cua rieng mnh, gat bo viec theo uoi quyen lc, trc cai nhn cu the cua nhng ngi de b ton thng nhat... Phuc vu la luon nhn vao khuon mat cua ngi anh em, ung cham vao da tht ho, cam nhan s gan gui cua ho va tham ch trong mot so trng hp, 'chu ng au kho cua ho', va tm cach thang tien ho. Phuc vu khong bao gi la y thc he, v chung ta khong phuc vu cac y tng nhng phuc vu con ngi."(sd).

4. e mot cach the tr lieu co hieu qua, no phai co kha canh tng quan, v ieu nay cho phep mot cach tiep can toan dien vi benh nhan. Viec nhan manh kha canh nay co the giup cac bac s, y ta, chuyen vien va tnh nguyen vien cam thay co trach nhiem ong hanh cung benh nhan tren con ng cha benh da tren moi quan he tin cay gia cac ca nhan (x. ieu le mi danh cho nhan vien cham soc sc khoe [2016], 4). ieu nay tao ra mot hiep c gia nhng ngi can c cham soc va nhng ngi cung cap dch vu cham soc o, mot hiep c da tren s tin tng va ton trong lan nhau, s ci m va san sang. ieu nay se giup khac phuc thai o phong thu, giup ton trong nhan pham cua ngi benh, bao ve tnh chuyen nghiep cua nhan vien y te va thuc ay moi quan he tot ep vi gia nh ngi benh.

Chua Gie-su cha lanh qua nhng gap g, tng quan lien ca nhan

Moi quan he nh vay vi ngi benh co the tm thay mot nguon ong lc va sc manh khong bao gi can trong long bac ai cua Chua Ki-to, c the hien qua chng ta trong suot ca ngan nam cua nhng ngi nam n, nhng ngi a nen thanh qua viec phuc vu cac benh nhan. Thc te la t mau nhiem s chet va phuc sinh cua Chua Ki-to a tuon trao th tnh yeu co kha nang mang lai y ngha tron ven cho trai nghiem cua ca benh nhan va ngi cham soc. Phuc am thng chng minh ro rang ieu nay khi cho thay rang Chua Gie-su cha benh khong phai bang phep thuat nhng luon la ket qua cua mot cuoc gap g, mot tng quan lien ca nhan, trong o mon qua cua Thien Chua c Chua Gie-su trao tang tng ng vi c tin cua nhng ngi on nhan no, nh Chua Gie-su thng lap lai: "c tin cua ban a cu ban".

Gii ran yeu thng trong tng quan vi benh nhan

5. Anh ch em than men, gii ran yeu thng ma Chua Gie-su e lai cho cac mon e cua Ngi cung c thc thi cu the trong tng quan cua chung ta vi benh nhan. Mot xa hoi cang nhan van hn th cang biet cham soc cach hieu qua cho cac thanh vien yeu uoi va au kho nhat cua mnh trong tinh than yeu thng huynh e. Chung ta hay co gang at c muc tieu nay, e khong ai cam thay n oc, b loai tr hoac b bo ri.

Toi pho dang cac benh nhan, cac nhan vien y te va tat ca nhng ngi quang ai tr giup cac anh ch em au kho cua chung ta cho c Maria, Me cua long Thng xot va Sc khoe cua benh nhan. T hang a Lo c va t vo so en thanh dang knh c Me tren the gii, xin Me nang c tin va c cay cua chung ta va giup chung ta cham soc cho tha nhan vi tnh yeu huynh e. Toi chan thanh ban phep lanh cho tng ngi va tat ca anh ch em.

Roma, en th thanh Gioan Laterano, 20/12/2020,

Chua Nhat th IV mua Vong

Phanxico

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page