c Thanh cha thay oi luat

cho phu n lanh tha tac vu oc sach va giup le

 

c Thanh cha thay oi luat cho phu n lanh tha tac vu oc sach va giup le.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-01-2021) - c Thanh cha Phanxico a ban hanh t sac "Spiritus Domini", Than Tr cua Chua, thay oi khoan giao luat, so 230 triet 1 e cho phu n c lanh nhan tha tac vu oc sach va giup le.

Khoan nay cho en nay qui nh rang: "Cac giao dan thuoc nam gii co u tuoi va ieu kien do ngh nh cua Hoi ong Giam muc an nh, co the lanh tac vu oc sach hoac giup le, qua mot nghi le phung vu a qui nh. Tuy nhien, viec trao tac vu nay khong cho ho quyen c Giao hoi tr cap hoac tra lng".

Nay, trong t sac "Than Tr cua Chua", c Thanh cha thay oi khoan 230 triet 1 nh sau:

"Cac giao dan co u tuoi va ieu kien do ngh nh cua Hoi ong Giam muc an nh, co the lanh nhan mot cach ben vng, qua nghi le phung vu a c thiet nh cac tha tac vu oc sach va giup le; tuy nhien viec trao tac vu nay khong cho ho quyen c Giao hoi tr cap hoac tra lng".

"Toi cung truyen thay oi cac qui nh khac hien hanh, khi noi ve khoan giao luat nay.

"ieu c quyet nh qua Tong Th t sac nay, toi truyen no co hieu lc vng chac va ben b, bat ky nhng g trai ngc vi no, du la ang c nhac en, va quyet nh nay c cong bo qua bao "Quan sat vien Roma" va bat au co hieu lc cung ngay, roi c ang cong bao chnh thc cua Tong Toa".

T sac mang ch ky ngay 10 thang 1 nam 2021, Le Chua chu phep ra, nam th Chn trieu ai Giao hoang cua ngai.

Trong van kien nay, c Thanh cha cho biet ngai a muon chap nhan nhng e ngh c a ra trong nhieu Thng Hoi ong Giam muc. ay la nhng tha tac vu giao dan, hoan toan khac biet vi tha tac vu thanh chc.

Cung vi T sac nay, c Thanh cha gi mot th cho c Hong y Luis Ladaria, Tong trng Bo Giao ly c tin, qua o ngai giai thch nhng ly do than hoc khien ngai i ti quyet nh thay oi, ac biet la s cap thiet phai tai kham pha s ong trach nhiem cua tat ca cac tn hu a chu phep ra trong Giao hoi, ac biet la s mang cua hang giao dan".

(Rei 11-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page