Hay cha lanh the gii

khoi s ac ang lam no ton thng

 

c Thanh Cha Phanxico: Hay cha lanh the gii khoi s ac ang lam no ton thng.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 21-11-2020) - Trong cuoc tiep kien danh cho cac sinh vien cua Hoc vien Giao hoang cua chau My Latinh Roma, c Thanh Cha Phanxico mi goi ho vt qua chu ngha quoc gia ang ngan can tnh huynh e, m tam hon mnh ra vi Chua va tha nhan, va cha lanh the gii ang b s ac lam thng ton.

Muc ch cua Hoc vien

M au bai noi chuyen, c Thanh Cha khang nh: "Mac du lch s a chia cat cac dan toc cua chung ta, nhng no khong tieu diet c goc re gan ket ho trong cong cuoc loan bao Tin Mng v ai chau My." Ngai giai thch rang Hoc vien a ra i da tren tien e nay vi muc ch "hp nhat tat ca tng Giao hoi cua chung ta va ong thi m ca cho ho en vi Giao hoi hoan vu thanh pho Roma nay."

c Thanh Cha noi tiep rang kinh nghiem hiep thong va s ci m cua cac chung sinh la mot thach o ln va co the "giup cha lanh the gii". Ngai noi: "Tin Mng va s iep cua no a en mien at cua chung ta nh con ngi ... va Li cua no a lan truyen en khap moi ni tren luc a." Ngai giai thch rang" phep la" nay a xay ra bi v "ca nhng ngi en va nhng ngi a nhan c chung eu co the m rong trai tim cua ho" vi nhng g ngi kia co the mang lai.

ong gop cua van hoa chau My Latinh

Theo c Thanh Cha, s hien dien cua ngi chau My Latinh a mang lai nhng li ch to ln cho cac cong ong Ki-to giao tren toan cau: t Bac va Trung Au en tan phng ong. Ngai nhan nh rang nhng cong ong nay a tm thay "mot sc song mi va mot ong lc mi" t anh hng cua chau My Latinh. S pha tron van hoa phong phu a giup cho viec loan bao Tin Mng co the ngay nay lai co the sinh ket qua. Ngi My Latinh gap g nhau va gap ngi khac va cuoc gap g nay lam giau cho cuoc song cua ho. Va c Thanh Cha nhan manh rang ay la ieu can c thc hien trong viec ao tao, "gieo Li Chua cach quang ai".

M canh ca trai tim

c Thanh Cha neu len 3 iem cu the can thc hien: m canh ca trai tim cua ban va trai tim cua nhng ngi lang nghe ban; thuc ay va keu goi ngi khac lam nh vay vi ban v li ch cua tat ca moi ngi; cha lanh the gii khoi s ac tram trong ang anh hng en no va ai dch a cho thay ro." Theo ngai, moi iem co hai chuyen ong - "ca nhan va cong ong" - hoan chnh cho nhau.

La cac muc t

Tiep tuc bai noi chuyen, c Thanh Cha mi goi cac thanh vien hay la cac muc t: "Chac chan, trong au anh em co vo so sang kien va toi khong nghi ng rang bang cach lam viec cham ch, anh em se lam c nhieu ieu tot va giup c nhieu ngi, nhng s mang cua chung ta se khong hoan hao neu chung ta c lai o. Ngai keu goi ho "au tranh chong lai mot nen van hoa vat bo, phan biet xa hoi, s ng vc va thanh kien v chung toc, van hoa hoac c tin", e tnh cam huynh e co the troi vt hn bat ky s khac biet nao.

Cha lanh the gii

Cuoi cung, ngai mi goi ho "Cha lanh the gii khoi s ac ang lam thng ton no". Viec cha lanh s d nay can en t nguon goc cua chung ta, en t "cac trai tim va linh hon ma mot ngay kia se c uy thac cho ho, vi nhng d an cu the trong lnh vc giao duc, giao ly, dan than xa hoi, kha nang thay oi nao trang va m cac khong gian, e cha lanh s ac nay va mang ve cho Chua mot dan toc hiep nhat."

c Thanh Cha cau xin c Me Guadalupe, bon mang cua chau My Latinh, tr giup niem hy vong gia qua nhieu s khong chac chan, e moi thanh vien co the ap lai tieng goi cua Chua va lam chng ve tnh huynh e nhan loai nay sinh t viec la con cai Chua." (CSR_8556_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page