S iep c Thanh cha

gi Hoi thao My Latinh chong ai dch

 

S iep c Thanh cha gi Hoi thao My Latinh chong ai dch.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-11-2020) - c Thanh cha Phanxico keu goi cac gii lanh ao chnh tr My chau Latinh vt thang chia re va hp sc vi nhau e giup dan chung thoat khoi khung hoang ve kinh te va xa hoi, do ai dch Covid-19 gay ra.

c Thanh cha a ra li keu goi tren ay, trong s iep chieu ngay 19 thang 11 nam 2020 gi cac tham d vien cuoc hoi thao trc tuyen, ve e tai: "My chau Latinh: Giao hoi, c Giao hoang Phanxico va nhng canh tng ai dch". Hoi thao nay nham muc ch suy t va phan tch tnh hnh ai dch Covid-19 tai Nam My, nhng hau qua cua no va nhat la nhng ng hng hanh ong va tr giup lien i kha d can c moi ngi thuoc ai luc nay phat trien va thc thi.

Trong s iep video, c Thanh cha nhan xet rang ai dch Covid-19 cang cho thay ro va gia tang nhng van e va bat cong xa hoi kinh te, von a e nang tren toan My chau Latinh, nhat la nhng ngi ngheo. Ngoai nhng chenh lech va ky th lam gia tang cac ho chia cach trong xa hoi, con co them nhng tnh trang kho khan, ac biet cua cac benh nhan va nhieu gia nh ang phai chu, trong boi canh bap benh va nhng bat cong xa hoi.

c Thanh cha noi: "ai dch cho thay nhng iem tot nhat va te nhat cua cac dan toc chung ta va cua moi ngi. Gi ay, hn bao gi het can y thc chung ta cung thuoc ve nhau. Virus nhac nh chung ta rang cach tot nhat e cham soc nhau la hoc cach san soc va bao ve nhng ngi ben canh, y thc mnh thuoc ve mot khu pho, cung thuoc mot dan toc, mot mien, co mot can nha chung. Chung ta biet rang ben canh ai dch Covid-19, con co nhng te nan xa hoi nh thieu nha , at ai, thieu cong an viec lam. ng trc quang canh en toi ay, cac dan toc My chau Latinh day chung ta rang ho la nhng dan toc co tam hon, biet can am ng au vi nhng khung hoang. Xin anh ch em ng e niem hy vong cua chung ta b cp oat mat. Con ng lien i nh cong ly, chnh la bieu hien tot nhat tnh thng va s gan gui".

Trong chieu hng tren ay, c Thanh cha ac biet keu goi nhng ngi ang thi hanh trach nhiem chnh tr hay y thc rang chnh tr la mot n goi rat cao ca, mot trong nhng hnh thc bac ai cao quy nhat, v tm kiem cong ch.

c Thanh cha nhac lai ieu ngai a viet trong thong iep mi ay Fratelli tutti: "Nhn nhan moi ngi nh anh ch em va tm kiem mot tnh ban xa hoi bao gom tat ca moi ngi, o khong phai la nhng ao vong. No oi phai co quyet nh va kha nang tm ra nhng hanh trnh hu hieu am bao s kha thi thc s at ti nhng muc tieu ay". (n.180)

Trong vien tng nay, c Thanh cha ac biet keu goi cac gii lanh ao chnh tr hay hng nhng d biet vi nhau vao viec cung nhau tm kiem nhng giai phap co the thc thi c cho cac dan toc chung ta. Ngai canh giac rang: "ieu duy nhat ma s noi xau, lam mat uy tn cua ngi khac, co the at c o la lam thng ton kha nang tm ra nhng thoa thuan giup thoa du au kho trong cac cong oan chung ta, nhat la cho nhng ngi b loai tr, lam du bt nhng hau qua cua ai dch. Toi khong biet ni khac the nao, nhng tai My chau Latinh chung ta co kha nang tien trien rat ln trong viec lam mat uy tn ngi khac? Ai phai tra gia v hanh ong noi xau nay? Tha chnh la dan chung, nhat la nhng ngi ngheo...".

(Rei 19-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page