Nganh du lch tai Israel giam 76%

 

Nganh du lch tai Israel giam 76%.

G. Tran c Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 16-10-2020) - T au nam en thang Chn nam 2020, ch co 783,000 du khach va tn hu hanh hng en Israel, tc la giam sut 76% so vi nam ngoai, v ai dch Covid-19.

Nganh du lch tai Israel la mot trong nhng nan nhan chnh cua coronavirus, theo li ba bo trng du lch Orit Farkasch Hacohen, hom 14 thang 10 nam 2020. Tong so thiet hai t au nam 2020 en nay vao khoang ba ty Euro. Ba cho biet a cung vi bo trng y te e ra mot d an loi thoat cho nganh du lch, trong o co e ngh thiet lap nhng "vung xanh", co the on tiep cac du khach en vieng tham hoac ngh he. D an nay cung co the gop phan giai quyet nan that nghiep, tnh trang cang thang ve cam xuc, cac van e kinh te va khung hoang.

(KNA 14-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page