Them bay ve binh Thuy S b coronavirus

 

Them bay ve binh Thuy S b coronavirus.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 16-10-2020) - Co them bay ve binh Thuy S tai Vatican b nhiem coronavirus, nang tong so ve binh b nhiem len 11 ngi.

Thong cao cong bo hom 15 thang 10 nam 2020, cho biet nhng ve binh b lay nhiem b cach ly ngay va cac cuoc xet nghiem tiep o ang c thc hien.

Ban ch huy oan Ve binh cho biet cac bien phap ngan chan lan lay virus do Phu Thong oc Vatican ban hanh, c ap dung nghiem ngat, va ong thi tm cach giam bt nhng nguy c lan lay tai nhng ni cac ve binh phuc vu.

(CNA 15-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page