Tham d Thanh le tai nha th la bat buoc

Zimbabwe tr trng hp bat kha khang

 

Tham d Thanh le tai nha th la bat buoc Zimbabwe tr trng hp bat kha khang.

Van Yen, SJ

Harare (Vatican News 15-10-2020) - Hom 12 thang 10 nam 2020, trong mot thong bao chung, Hoi ong Giam Muc Zimbabwe ra mot ch th hng dan lien quan en viec tham d Thanh Le tai nha th sau thi gian cach ly v ai dch. Theo o, cac giam muc khuyen khch Dan Chua tai quoc gia mien nam chau Phi nay tham d Thanh le bang s hien dien the ly neu khong co nguyen nhan bat kha khang.

Cac giam muc viet rang: "Gi ay, chung toi khong khuyen khch truyen hnh trc tiep cac Thanh le va cac chng trnh muc vu lien quan khac, ngoai tr viec nuoi dng thieng lieng cho cac tn hu co the b can tr ve mat the chat khi tham d Thanh le."

Hn na, thong bao xac nh: "cac Kito hu buoc phai tham d Thanh Le tr trng hp v ly do chnh ang phai vang mat." Cac giam muc nhan manh rang "viec tham d cung nhau bang the ly se hu ch hn la hnh thc trc tuyen."

T thang 6 nam 2020, viec tham d cac buoi c hanh Zimbabwe c m tr lai vi toi a 50 ngi sau khi Tong thong Emmerson Mnangagwa ni long cac quy nh han che a c ap at trc o t thang 3 nam 2020. en thang 9 nam 2020, so ngi tham d c tang t 50 len 100 ngi va luon tuan thu cac bien phap chong lay nhiem.

Trong thong bao hom 12 thang 10 nam 2020, cac giam muc lap lai cac ch dan khi tham d Thanh Le, o la: "Trong viec rc le, ch c nhan Mnh Thanh tren tay, va ch chu te rc Mau Thanh."

V van hoa chuc bnh an bang cach bat tay hoac om hon, nen c ch chuc bnh an cung tam thi bo qua trong Thanh Le.

Thong bao nhac rang, du cac bien phap han che c ni long nhng virus van la "mot moi e doa", do o phai luon tuan thu nghiem ngat cac ch th cua Bo Y te ve ve sinh tay, s dung khau trang va gi khoang cach xa hoi. (CSR_7532_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page