Le c Me Aparecida

lan au tien khong co ngi tham d

 

Le c Me Aparecida lan au tien khong co ngi tham d.

Van Yen, SJ

Aparecida (Vatican News 15-10-2020) - Le c Me Aparecida, Brazil, c to chc hang nam vao 12 thang 10, a dien ra lan au tien khong co cac khach hanh hng, do ai dch.

en thanh c Me Aparecida Brazil la mot trong nhng a iem hanh hng noi tieng quoc te va ac biet tai Nam My. Theo so lieu mi nhat trc cuoc khung hoang sc khoe, khoang 13 trieu ngi t khap the gii a hanh hng en Aparecida moi nam. Bnh thng, co hn 200 ngan khach hanh hng ch rieng trong mot ngay cuoi tuan.

Nhng vi ai dch, moi th a thay oi. Cha Jose Ulises da Silva, phat ngon vien cua en thanh cho biet: "Hom nay moi th a tr thanh mot sa mac. Chung toi khong the cho phep to chc cac cuoc hanh hng. Hien nay, sau khi m ca tr lai, tuan theo cac quy nh ve sc khoe, chung toi ch co the on toi a mot nghn khach hanh hng moi ngay."

Viec m ca lai bnh thng c len ke hoach, nhng phai i en khi co vaccine phong Covid-19. Cha Jose cho biet, e ap ng nhu cau thieng lieng cua cac tn hu, nhng c hanh tai en thanh van c cap nhat nh cac phng tien truyen thong, vi so lng ngi tham gia ang ke. Le knh c Me Aparecida, c c hanh ngay 12 thang 10, cung dien ra online, ngoai tr ch mot so tn hu gii han c phep hien dien trong en thanh.

Cha Jose noi: "Mac cho nhng kho khan khac nghiet, c muon cau nguyen cha bao gi b sut giam, trai lai con gia tang. Moi ngi cam nhan s hien dien song ong cua c Me. c Trinh n Aparecida luon c xem nh la Me cua ngi ngheo va ngi dan b anh hng bi nhng kho khan trong cuoc song." (Fides, 12/10/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page