Ngay nhng tre em

khong chao i Ba Lan

 

Ngay nhng tre em khong chao i Ba Lan.

Van Yen, SJ

Krakow (Vatican News 15-10-2020) - Uy ban Gia nh cua Hoi ong Giam Muc Ba Lan chon "Ngay nhng tre em khong chao i", 15 thang 10, e tng nh ac biet en nhng tre em khong c sinh ra va cho gia nh cua ho.

Theo thong ke Ba Lan, khoang 10-15% cac trng hp mang thai ket thuc bang say thai; trong so nay khoang 80% xay ra trong ba thang au cua thai ky. ay la mot kinh nghiem au buon oi vi cha me va ca gia nh.

Ngay nay, nhieu buoi tng niem c to chc tai cac thanh pho cua Ba Lan, vi muc ch cau nguyen ac biet cho nhng tre em a qua i va cha me cua chung, cac cuoc gap g c to chc, ni o nhng cha me mat a con cua mnh co the chia se noi au va kinh nghiem cong oan ho nhan c vi nhng ngi co cung kinh nghiem.

Nam 2020, buoi cau nguyen chnh thc cho "Ngay nhng tre em khong chao i" se dien ra vao th Sau ngay 16 thang 10 nam 2020, luc 6 gi chieu tai en Thanh Long Chua Thng Xot Krakow va luc 7:30 toi tai nha th thanh a Minh Warsaw.

Uy ban Gia nh cua Hoi ong Giam Muc Ba Lan ang tien hanh chuan b ho tr muc vu cho cac cha me sau khi mat a con. Viec ho tr nay bao gom nhieu tai lieu lien quan en cac lnh vc tam ly, luat, than hoc va phung vu.

"Ngay nhng tre em khong chao i" c to chc lan au tien vao nam 1988 tai Hoa Ky. Ba Lan, ngay nay a c to chc t 15 nam qua vi muc ch nang cao nhan thc cong ong va thay oi nh kien khi gap mot s kien au buon nh say thai. (CSR_7531_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page