Tn hu Cong giao gia tang

tai cac chau luc tr chau Au

 

Tn hu Cong giao gia tang tai cac chau luc tr chau Au.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 16-10-2020) - Theo Nien giam Thong ke cua Giao hoi ve so tn hu trong 5 nam, 2013-2018, so tn hu gia tang ang ke chau Phi so vi s gia tang dan so the gii. So tn hu tai A chau, My chau va chau ai dng gia tang cham, con tai chau Au th giam nhe.

Theo Nien giam Thong ke cua Giao hoi, trong thi gian 5 nam, t 2013-2018, so tn hu Cong giao toan cau tang 6%, t 1 ty 254 trieu len 1 ty 329 trieu.

So sanh vi o tang dan so toan cau, t 7 ty 94 trieu len 7 ty 496 trieu, so tn hu Cong giao tang nhe t 17.68% len 17.73%.

S phan bo cua tn hu Cong giao cac chau luc

Tai chau Phi, trong khi dan so ch tang 15% th so tn hu Cong giao tang 18%, va ieu nay cho thay hoat ong muc vu tai cac nc chau luc nay a co ket qua.

Tai My chau, trong khi dan so tang 4.4% th so tn hu Cong giao tang 4.6%.

Tai A chau, so tn hu tang 7.6% so vi 4.4% gia tang dan so.

Tai chau ai dng, so tn hu tang 9.6%, con dan so gia tang 8.1%.

Ch rieng tai chau Au, so tn hu giam bt 0.4% so vi 0.2% dan so gia tang tai chau luc nay.

Tn hu Cong giao tang tai Phi chau va My chau

en cuoi nam 2018, tai My chau, so tn hu chiem 63.7% tong dan so chau luc. Trong khi o, so tn hu tai Au chau chiem 39.7%, tai Phi chau la 18.6% va tai A chau la 3.3% tong dan so cua chau luc.

Nhn chung, tuy s hien dien cua tn hu Cong giao tren toan cau gan nh on nh, th moi chau luc, ac biet tai chau Phi va chau My co khuynh hng gia tang nhe (CSR_7506_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page